Στις 1-2 Δεκεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ένα ακόμα διεθνές εκπαιδευτικό κλινικό σεμινάριο (με ζωντανά χειρουργεία) του κ. Γρηγόριο Χατζημαυρουδή, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με θέμα την εφαρμογή των τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων (abdominal wall reconstruction with component separation techniques) σε ασθενείς με μεγάλες/πολύπλοκες κοιλιοκήλες. Στο σεμινάριο αυτό ξένοι χειρουργοί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν από τον κ. Χατζημαυρουδή, μέσω της παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων και διαλέξεων, πάνω στις πιο σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης σύνθετων κοιλιοκηλών.

WEB BANNER ΙΔΚ Δεκεμβρίου