Μηροκήλη καλείται η κήλη της μηροβουβωνικής περιοχής, στην οποία ο κηλικός σάκος και το περιεχόμενο αυτού προβάλλουν  διαμέσου του μηριαίου δακτυλίου (στενό, ευένδοτο σημείο της πυέλου, που σχηματίζεται μεταξύ του βουβωνικού συνδέσμου, του ηβικού οστού και των μηριαίων αγγείων) (Εικόνα 1). Εμφανίζεται σπανιότερα από την βουβωνοκήλη (5% των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων), είναι συχνότερη στις γυναίκες από ότι στους άνδρες και εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες μεγάλης ηλικίας και πολύτοκες.

kili-2

Εικόνα 1. Θέση εντόπισης δεξιάς μηροκήλης

Συμπτώματα της μηροκήλης

Συνήθως η μηροκήλη εκδηλώνεται με τοπική διόγκωση στην  περιοχή του ριζομηρίου (λίγο πιο κάτω από τη βουβωνική χώρα) και μπορεί να συνοδεύεται από  ήπιο ή μέτριας έντασης πόνο. Λόγω της μικρής διαμέτρου του μηριαίου δακτυλίου, συνήθως δεν ανατάσσεται εύκολα.

Η μηροκήλη εκδηλώνεται με περίσφιξη (ισχαιμία δηλαδή του προπίπτοντος σπλάγχνου) συχνότερα  από τη βουβωνοκήλη λόγω της μικρής διαμέτρου του μηριαίου δακτυλίου και της ανελαστικότητάς του. Η περίσφιξη της μηροκήλης αποτελεί μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι απειλητική ακόμα για τη ζωή του ασθενούς και για το λόγο αυτό απαιτεί συνήθως άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Στους παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση μιας μηροκήλης συγκαταλέγονται:

Διαφορική διάγνωση

Στη διαφορική διάγνωση μιας διόγκωσης στην περιοχή του ριζομηρίου, εκτός της μηροκήλης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Διάγνωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις μηροκήλης για να τεθεί η τελική διάγνωση απαιτείται, πέρα από την αξιολόγηση της συμπτωματολογίας του ασθενούς και την προσεκτική κλινική εξέταση, η διενέργεια υπερηχογραφήματος της μηροβουβωνικής χώρας (σπανιότερα αξονική τομογραφίας).

Θεραπεία μηροκήλης

Η θεραπεία της μηροκήλης (συμπτωματικής ή ασυμπτωματικής) είναι πάντα χειρουργική, διότι ακόμα και οι ασυμπτωματικοί ασθενείς έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα περίσφιξης της κήλης τους

Πριν από μια προγραμματισμένη επέμβαση αντιμετώπισης μηροκήλης, είναι επιθυμητό να έχουν αντιμετωπισθεί καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν χρονίως την ενδοκοιλιακή πίεση, όπως υπερτροφία του προστάτη, χρόνια δυσκοιλιότητα και χρόνιος βήχας, διότι η παραμονή τους μετά από την επέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή της κήλης. 

Μέθοδος εκλογής, τη σημερινή εποχή, για την αντιμετώπιση κάθε μηροκήλης θεωρείται η πλαστική αποκατάσταση με την τοποθέτηση πλέγματος χωρίς τάση (tension-free technique), καθώς είναι πλέον αποδεδειγμένο από πολυάριθμες κλινικές μελέτες ότι η χρήση του πλέγματος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο επανεμφάνισης της κήλης.

Η κλασσική τεχνική πλαστικής αποκατάστασης είναι η ανοικτή επέμβαση κατά την οποία γίνεται τομή επί της μηροβουβωνικής χώρας, αναγνώριση και παρασκευή του κηλικού σάκου, ανάταξη του περιεχομένου της κήλης στη φυσιολογική ανατομική του θέση και ακολούθως τοποθέτηση πλέγματος για ενίσχυση του τοιχώματος της μηροβουβωνικής χώρας.

Λαπαροσκοπική και ρομποτική επέμβαση μηροκήλης

Στις μέρες μας όμως, η κύρια χειρουργική μέθοδος αποκατάστασης μιας μηροκήλης είναι η λαπαροσκοπική προσπέλαση, καθώς παρουσιάζει τα παρακάτω σαφή πλεονεκτήματα έναντι της κλασσικής/ανοικτής τεχνικής:

Απόλυτες ενδείξεις της λαπαροσκοπικής προσέγγισης αποτελούν η ύπαρξη αμφοτερόπλευρης μηροκήλης (ύπαρξη κήλης και στις δύο βουβωνικές χώρες) και η παρουσία υποτροπής της κήλης, μετά από προηγούμενη ανοικτή επέμβαση.

Με την λαπαροσκοπική προσέγγιση μέσα από τρεις πολύ μικρές τομές (Εικόνα 2) αναγνωρίζεται η κήλη, ανατάσσεται ο κηλικός σάκος με το περιεχόμενό του και στο τέλος τοποθετείται ένα πλέγμα μεγάλων διαστάσεων (τουλάχιστον 15Χ10εκ)(Εικόνα 3) για την κάλυψη ολόκληρου του οπισθίου βουβωνικού τοιχώματος και του μηριαίου δακτυλίου. Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει κήλη και από την άλλη πλευρά (αμφοτερόπλευρη κήλη), τοποθετείται αντίστοιχων διαστάσεων πλέγμα και σε εκείνη την μεριά.

mirokili

Εικόνα 2. Θέσεις τομών για εκτέλεση TEP 

plegma

Εικόνα 3. Πλέγμα κατάλληλο για λαπαροενδοσκοπική αποκατάσταση μηροκήλης

Υπάρχουν δύο τεχνικές λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης μιας μηροκήλης:

Πλεονεκτήματα της τεχνικής TEP είναι οι μικρότερες πιθανότητες κάκωσης των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων, ο μικρότερος κίνδυνος συμφυτικού ειλεού και ο μικρότερος κίνδυνος δημιουργίας μετεγχειρητικής κήλης στα σημεία εισόδου των λαπαροσκοπικών εργαλείων.

Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη μέρα του χειρουργείου (υπό προϋποθέσεις ακόμα και την ίδια μέρα) και μπορεί να επανέλθει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, αποφεύγοντας όμως την άρση βάρους και γενικότερα την έντονη σωματική δραστηριότητα για 4-8 εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λαπαροσκοπική αποκατάσταση μηροκήλης ανήκει στις πλέον προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και ως εκ τούτου απαιτείται άρτια εκπαίδευση του χειρουργού και μεγάλη εμπειρία για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της.

Τελευταία εξέλιξη της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας μηροκήλης αποτελεί η εκτέλεση αυτής χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα Da VinciΤΜ (ρομποτική χειρουργική). Η ρομποτική αποκατάσταση της μηροκήλης συνδυάζει τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας μηροκήλης, με τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής (παραπομπή).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε ρομποτικής επέμβασης είναι η επίσημη πιστοποίηση του χειρουργού.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci

lamparaskopiki
certificate lamparaskopiki

Σε κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κάθε ασθενής με μηροκήλη είναι ξεχωριστός και δεν υπάρχει μια χειρουργική τεχνική η οποία να ταιριάζει σε όλους τους ασθενείς. Ο χειρουργός που καλείται να αντιμετωπίσει έναν ασθενή με μηροκήλη, οφείλει να γνωρίζει όλες τις τεχνικές (ανοικτή, λαπαροσκοπική, ρομποτική) και να επιλέγει την ιδανική για τον συγκεκριμένο ασθενή (εξατομικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση), ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Μηροκήλη