Πρόκειται για μια από τις σπανιότερες κήλες (<1%) των κοιλιακών τοιχωμάτων, η οποία εμφανίζεται κατά μήκος της περιτονίας του Spiegel. Η περιτονία αυτή οριοθετείται από την γραμμή μετάπτωσης του εγκάρσιου κοιλιακού μυός στην απονεύρωσή του (ημισεληνοειδής γραμμή του Spiegel) και από το έξω χείλος του σύστοιχου ορθού κοιλιακού μυός.

Επειδή το χάσμα της κήλης είναι συνήθως μικρό (μικρότερο των 2 εκατοστών), ο κίνδυνος περίσφιξης είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Το κύριο σύμπτωμα είναι εντοπισμένος πόνος στο σημείο της κήλης, το οποίο επιδεινώνεται με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Στις περιπτώσεις ύπαρξης ψηλαφητής μάζας και ιδίως όταν το μέγεθος της μεταβάλλεται ακολουθώντας  τις μεταβολές της ενδοκοιλιακής πίεσης, η διάγνωση τίθεται σχετικά εύκολα. Στις περιπτώσεις όμως στις οποίες η απονεύρωση του έξω λοξού μυός είναι ακέραια, και ιδίως σε παχύσαρκα άτομα, συνήθως δεν ψηλαφάται μάζα, διότι η κήλη προβάλλει μεταξύ του έσω λοξού και της απονεύρωσης του έξω λοξού μυός. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικός ο ρόλος του υπερηχογραφήματος και της αξονικής τομογραφίας.

Θεραπεία της κήλης Spiegel

Η θεραπεία  είναι πάντα χειρουργική, λόγω του υψηλού κινδύνου περίσφιξης. Περιλαμβάνει είτε την απλή συρραφή του χάσματος, ιδίως όταν αυτό είναι μικρό (μικρότερο των 2 εκατοστών), είτε την τοποθέτηση πλέγματος, με ανοικτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση.

 

(Για τα συμπτώματα και τη διάγνωση, δείτε εδώ)