Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής

Giatros

Γρηγόρης Π. Χατζημαυρουδής, MD, MSc, PhD

Giatros

Γρηγόρης Π. Χατζημαυρουδής, MD, MSc, PhD

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

logo
logo
logos
logos
Logos
escp

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ “ΚΕΝΤΡΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ” ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΗΛΗΣ

Το Κέντρο Αντιμετώπισης Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, πιστοποιήθηκε τόσο το ίδιο όσο και προσωπικά ο ιδρυτής και Διευθυντής του, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής , ως «ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ», ενώ ο ιατρός έλαβε και τον τίτλο του «ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ». Η πιστοποίηση έγινε μετά από αυστηρή αξιολόγηση και επιθεώρηση από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων, Surgical Review Corporation.

Επιπλέον αυτών των διεθνών πιστοποιήσεων, το Κέντρο μας αποτελεί το μοναδικό του είδους στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση σύνθετων και πολύπλοκών κοιλιοκηλών. Διαθέτει τεράστια, συσσωρευμένη εμπειρία ετών και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνικές (ανοικτές, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές), στα πρότυπα λειτουργίας των αντίστοιχων κέντρων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου στηρίζεται στην εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση του κάθε ασθενούς με κήλη, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του & τελικό στόχο την άρση των συμπτωμάτων, την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας και λειτουργίας των κοιλιακών του τοιχωμάτων και, τελικά, την βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Play Video about video pic

Περιστατικά Ασθενών
(Πριν - Μετά)

Σύρετε τη γραμμή για να τα δείτε

Διεθνείς δράσεις

Κέντρο 1
Κέντρο 3
Κέντρο 2

Ιατρείο

Ιατρικό Διαβαλκανικό

Αρχική

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής