Κορυφαίος Χειρουργός & Χειρουργός Αριστείας ο Γρ. Χατζημαυρουδής

Την απονομή των τίτλων του Χειρουργού Αριστείας (SURGEON OF EXCELLENCE) στη χειρουργική κήλης και του Kορυφαίου Χειρουργού (MASTER SURGEON), από τον ίδιο τον γενικό διευθυντή του μεγαλύτερου διεθνούς φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC), Dr. Neil Hutcher, έλαβε ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, ταυτόχρονα με την πιστοποίηση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων»  του Ιατρικού Διαβαλκανικού, το οποίο διευθύνει, ως Κέντρου Αριστείας (CENTER OF EXCELLENCE) στη χειρουργική κηλών. Πρόκειται για  ανώτατη διεθνή διάκριση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα Νοσοκομεία παγκοσμίως.

Οι πιστοποιήσεις δόθηκαν σε ειδική εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου 2022, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και επιθεώρηση που πραγματοποίησε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό ο γενικός διευθυντής του SRC,  ο οποίος είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χειρουργικής τους φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες υγείας που ανταποκρίνονται στα αυστηρώς θεσμοθετημένα πρότυπά του. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία, καθώς έχουν ληφθεί υπόψιν μιας σειράς παραμέτρων όπως είναι:

 • τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων
 • η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 • η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας
 • η εμπειρία και κατάρτιση του πιστοποιημένου Χειρουργού Αριστείας κ. Χατζημαυρουδή
 • η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού

 

Η επιθεώρηση αφορούσε στην αρτιότητα της λειτουργίας των χειρουργείων, της εντατικής μονάδας, της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασθενών, καθώς και θέματα λειτουργίας και επιστημονικών συναντήσεων της υπεύθυνης ιατρικής ομάδας.

Η ανώτατη αυτή διάκριση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών τοιχωμάτων» πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζει  την  αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζονται:

 • Η  πλήρης  εναρμόνιση με αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας κατά τη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Η υψηλή ποιότητα,  μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς.
 • Η μεγάλη χειρουργική εμπειρία, καθώς προϋπόθεση της πιστοποίησης είναι η διενέργεια ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ανά έτος.
 • Η αυστηρή τήρηση όλων των ελεγχόμενων διαδικασιών που καθορίζονται από τον SRC ως απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της τιμητικής διάκρισης (ασφάλεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα).
 • Η συνεχής εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Η συνεχής αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χειρουργών.

 

Στη φωτογραφία, ο Γενικός Διευθυντής του του Surgical Review Corporation (SRC), Dr. Neil Hutcher με τον Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή σε αναμνηστική φωτογραφία απο την απονομή της διάκρισής του ως κορυφαίου χειρουργού διεθνώς.

Διεθνής Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου του κ. Χατζημαυρουδή

arthro

Στο περιοδικό HERNIA, το επίσημο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 η εργασία του Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Κοιλιακών τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού, κ. Γρηγόριου Χατζημαυρουδή, για  τα πολύ θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού (τεχνική TAR) σε ασθενείς με μεγάλες και άλλες σύνθετες κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Πρόκειται  για την πρώτη του είδους της εργασία προερχόμενη από τον Ελλαδικό  χώρο, η οποία περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών με  σύνθετες κήλες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η  δημοσίευση αυτή αποτελεί  αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συσσωρευμένης εμπειρίας του κ. Χατζημαυρουδή και της ομάδας του, στην άρτια εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για την αντιμετώπιση ασθενών με  σύνθετες κήλες και μας δίνει μια θέση μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων Κέντρων στην Ευρώπη.

Eκπαίδευση χειρουργών από την Kρήτη

Στις 15-16 Νοεμβρίου 2021 έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ακόμα ένα εκπαιδευτικό κλινικό σεμινάριοχειρουργικής αποκατάστασης σύνθετης μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης με την τεχνική TAR, με συμμετοχή ειδικών χειρουργών από την Κρήτη. Η εκπαίδευσή τους περιελάμβανε θεωρητική παρουσίαση της μεθόδου και ζωντανή παρακολούθηση επεμβάσεων TAR που πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Χατζημαυρουδή, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο ΙΔΘ, και την ομάδα του.

IMG_6689

Βορειοελλαδικό Συνέδριο: Λοιμώξεις Πλεγμάτων & Κεφαζολίνη

xeirourgiki

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το 35ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο που έλαβε χώρα 15-17 Οκτωβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη με υβριδική μορφή. Στη διάρκεια του Συνεδρίου ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, έδωσε, μετά από πρόσκληση, δύο διαλέξεις:

Η πρώτη αφορούσε στην παρουσίαση των «νεότερων δεδομένων αναφορικά με την αντιμετώπιση της λοίμωξης των πλεγμάτων»

Η δεύτερη, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δορυφορικού συμποσίου, είχε ως περιεχόμενο το ρόλο της κεφαζολίνης, μιας νεότερης γενιάς κεφαλοσπορίνης.

Η ομιλία του Δρ. Χατζημαυρουδή, εξειδίκευε στην «αντιμετώπιση των επιπλεγμένων λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων» με κεφαζολίνη.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής