Είναι κήλες του οπισθίου κοιλιακού τοιχώματος, και πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται στην οσφυική χώρα. Οι δύο συχνότερες εντοπίσεις τους είναι το άνω οσφυικό τρίγωνο (τρίγωνο του Grynfeltt) και το κάτω οσφυικό τρίγωνο (τρίγωνο του Petit). Το άνω οσφυικό τρίγωνο οριοθετείται από την 12η πλευρά, τον έσω λοξό μυ και τον ιερονωτιαίο μυ, ενώ το κάτω οσφυικό τρίγωνο από την λαγόνια ακρολοφία, το οπίσθιο χείλος του έξω λοξού μυός και το έξω χείλος του πλατέος ραχιαίου μυός. Το περιεχόμενο της κήλης είναι συνήθως προπεριτοναικό λίπος.

Οι ασθενείς με οσφυοκήλη συνήθως παραπονούνται για την παρουσία ψηλαφητής μάζας στην οσφυική περιοχή, η οποία προκαλεί  μικρής έντασης πόνο και συνοδεύεται αρκετά συχνά από αίσθημα βάρους.

Κατά τη διάγνωση θα πρέπει να αποκλειστεί το αιμάτωμα, το απόστημα, η μυική κάκωση, όγκοι μαλακών μορίων και όγκοι που προέρχονται από τον νεφρό.

Η θεραπεία μιας οσφυοκήλης είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την ανάταξη της κήλης και την αποκατάσταση του χάσματος είτε με πρωτογενή συρραφή, είτε με χρήση πλέγματος (ανοικτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση).