Οσφυοκήλες είναι κήλες του οπισθίου κοιλιακού τοιχώματος, και πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται στην οσφυική χώρα. Το περιεχόμενό τους είναι συνήθως προπεριτοναΪκό λίπος. Οι δύο συχνότερες εντοπίσεις τους είναι το άνω οσφυϊκό τρίγωνο (τρίγωνο του Grynfeltt) και το κάτω οσφυϊκό τρίγωνο (τρίγωνο του Petit).

osfiokili

Οι ασθενείς με οσφυοκήλη συνήθως παραπονούνται για την παρουσία ψηλαφητής μάζας στην οσφυϊκή περιοχή, η οποία προκαλεί  μικρής έντασης πόνο και συνοδεύεται αρκετά συχνά από αίσθημα βάρους.

Κατά τη διάγνωση θα πρέπει να αποκλειστεί το αιμάτωμα, το απόστημα, η μυϊκή κάκωση, όγκοι μαλακών μορίων και όγκοι που προέρχονται από τον νεφρό.

Η θεραπεία μιας οσφυοκήλης είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την ανάταξη της κήλης και την αποκατάσταση του χάσματος είτε με πρωτογενή συρραφή, είτε με χρήση πλέγματος (ανοικτή ή λαπαροσκοπική χειρουργική ή ρομποτική προσπέλαση). 

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci

lamparaskopiki
certificate lamparaskopiki

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Οσφυοκήλη

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής