Υπάρχουν και σπανιότερες κήλες για τις οποίες απαιτείται η γνώση και η εμπειρία εξειδικευμένου χειρουργού των κηλών. Τέτοιες είναι η παραστομιακή, η κήλη τρήματος του Winslow, η διαμεσεντερική – διαμεσοκολική κήλη, η οπισθο-αναστομωτική κήλη, οι περικυστικές κήλες, η περιτυφλική κήλη, η κήλη του δρεπανοειδούς ή του στρογγύλου συνδέσμου του ήπατος, η κήλη του πλατέος συνδέσμου της μήτρας,  η Μεσοσιγμοειδική κήλη, οι διεπιπλοϊκές κήλες και ακόμη σπανιότερες.

(Δείτε τα συμπτώματα, τη διάγνωση και τη θεραπεία αυτών των εσωτερικών κηλών, εδώ)

Παραδωδεκαδακτυλικές κήλες

Οι παραδωδεκαδακτυλικές κήλες είναι οι συχνότερες εσωτερικές κήλες (>50% των περιπτώσεων), εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες (άνδρες/γυναίκες: 3/1) και διακρίνονται σε δύο τύπους, την αριστερή (75%) και τη δεξιά (25%). Σχεδόν πάντα είναι συγγενούς αιτιολογίας.

Αριστερή παραδωδεκαδακτυλική κήλη: Εμφανίζεται όταν έλικα λεπτού εντέρου ολισθήσει διαμέσου του βοθρίου του Landzert, το οποίο υπάρχει στο 2% του πληθυσμού. Το βοθρίο αυτό εντοπίζεται κάτω από την τέταρτη μοίρα του δωδεκαδακτύλου και δημιουργείται από μια πτύχωση του εγκάρσιου μεσοκόλου, κατά μήκος της πορείας της κάτω μεσεντερίου φλέβας και της αριστερής κολικής αρτηρίας. Η ολισθαίνουσα έλικα εντοπίζεται αριστερά της τέταρτης μοίρας του δωδεκαδακτύλου και εντός του αριστερού τμήματος του εγκαρσίου μεσοκόλου και πίσω από το κατιόν μεσόκολο.
Δεξιά παραδωδεκαδακτυλική κήλη: Εμφανίζεται όταν έλικα λεπτού εντέρου ολισθήσει διαμέσου του βοθρίου του Waldeyer, το οποίο αποτελεί έλλειμμα της 1ης μοίρας του μεσεντερίου της νήστιδας, πίσω από την άνω μεσεντέριο αρτηρία και κάτωθεν της 3ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου. Η ολισθαίνουσα έλικα εντοπίζεται εντός του δεξιού τμήματος του εγκαρσίου μεσοκόλου και πίσω από το ανιόν μεσόκολο.

Κήλη τρήματος του Winslow

Το τρήμα του Winslow αποτελεί μια φυσιολογική ανατομική δομή που φέρει σε επικοινωνία την μείζονα περιτοναική κοιλότητα με τον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο. Οριοθετείται έμπροσθεν από τον ηπατοδωδεκαδακτυλικό σύνδεσμο, όπισθεν από την κάτω κοίλη φλέβα, άνωθεν από τον κερκοφόρο λοβό του ήπατος και κάτωθεν από το δωδεκαδάκτυλο.

Η κήλη του τρήματος του Winslow αποτελεί περίπου το 10% του συνόλου των εσωτερικών κηλών και το περιεχόμενό της στα 2/3 των περιπτώσεων είναι αποκλειστικά έλικα λεπτού εντέρου και στο υπόλοιπο 1/3 μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει το τυφλό και το ανιόν και περιστασιακά, τη χοληδόχο κύστη, το εγκάρσιο κόλο και το επίπλουν.

Διαμεσεντερική – διαμεσοκολική κήλη

Οι διαμεσεντερικές-διαμεσοκολικές κήλες  παλιότερα αποτελούσαν σχετικά ασυνήθη τύπο εσωτερικής κήλης και εμφανίζονταν κυρίως σε παιδιά λόγω της παρουσίας ενός συγγενούς ελλείμματος στο μεσεντέριο (συνηθέστερα κοντά στην ειλεοτυφλική περιοχή ή το σύνδεσμο του Treinz).

Στη σημερινή όμως εποχή παρατηρούνται αρκετά συχνά, και χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε ενήλικες, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε κάποιου είδους επέμβαση στην κοιλία, ιδίως μετά από τη δημιουργία μιας Roux-en-Y διαμεσοκολικής αναστόμωση.

 Οπισθο-αναστομωτική κήλη

Οι οπισθο-αναστομωτικές κήλες είναι επίκτητες κήλες, που συμβαίνουν όταν ένα σπλάγχνο ολισθαίνει διαμέσου ενός χάσματος που δημιουργείται κατά την κατασκευή μιας αναστόμωσης. Συχνότερα εμφανίζονται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Roux-en-Y αναστόμωση.

Σε ποσοστό 75% ολισθαίνει η απιούσα έλικα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το ολισθαίνον σπλάγχνο μπορεί να είναι η προσιούσα έλικα (ιδίως αν είναι μακρά), ο ειλεός, το τυφλό ή το επίπλουν.

Περικυστικές κήλες

Σπάνιες κήλες στις οποίες το ολισθαίνον σπλάγχνο (συνήθως έλικα λεπτού εντέρου) προβάλλει διαμέσου του αριστερού ή δεξιού υπερκυστικού βοθρίου. Τα υπερκυστικά βοθρία αφορίζονται από τον μέσο ομφαλοκυστικό σύνδεσμο (υπόλειμμα του ουραχού) και τον σύστοιχο  (αριστερό ή δεξιό) πλάγιο ομφαλοκυστικό σύνδεσμο (υπολείμματα της αριστερής και δεξιάς ομφαλικής αρτηρίας).

Περιτυφλική κήλη

Οι περιτυφλικές κήλες είναι εσωτερικές κήλες στις οποίες έλικα λεπτού εντέρου ολισθαίνει διαμέσου ενός περιτυφλικού βοθρίου. Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι υπότυποι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μία έλικα του λεπτού εντέρου προπίπτει διαμέσου ενός ελλείμματος του μεσοκόλου του τυφλού, πορεύεται όπισθεν του τυφλού και απολήγει στη δεξιά παρακολική αύλακα.

Το έλλειμμα του μεσοκόλου του τυφλού μπορεί να είναι είτε συγγενές, είτε επίκτητο.

Όταν η κήλη είναι συμπτωματική, οι ασθενείς εμφανίζουν κλινική εικόνα που προσομοιάζει αυτήν της οξείας σκωληκοειδίτιδας.

 Κήλη του δρεπανοειδούς ή του στρογγύλου συνδέσμου του ήπατος

Πολύ σπάνια εσωτερική κήλη (<0.5%), που οφείλεται σε συγγενές ή επίκτητο έλλειμμα του δρεπανοειδούς ή στρογγύλου συνδέσμου του ήπατος.

Κήλη του πλατέος συνδέσμου της μήτρας

Πολύ σπάνια κήλη (<5% των περιπτώσεων εσωτερικής κήλης) που οφείλεται στην ύπαρξη χάσματος στον αντίστοιχο σύνδεσμο, είτε συγγενούς, είτε επίκτητης αιτιολογίας (προηγηθείσα επέμβαση, φλεγμονώδης νόσος πυέλου, μαιευτικό τραύμα).

Μεσοσιγμοειδική κήλη

To περιεχόμενο της μεσοσιγμοειδικής κήλης είναι συνήθως έλικα λεπτού εντέρου, η οποία ολισθαίνει εντός του μεσοσιγμοειδικού βοθρίου, το οποίο είναι στην ουσία ένας θύλακος του μεσοσιγμοειδούς που δημιουργείται μεταξύ δύο γειτονικών τμημάτων του σιγμοειδούς και των αντίστοιχων τμημάτων του μεσοσιγμοειδούς.

Διεπιπλοϊκές κήλες

Πρόκειται ίσως για τις σπανιότερες εσωτερικές κήλες, καθώς αποτελούν το 1-5% αυτών. Δημιουργούνται από χάσματα του μείζονος επιπλόου, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συγγενούς προέλευσης. Άλλα γνωστά αίτια αποτελούν το τραύμα και η φλεγμονή.