Εσωτερικές κήλες

Πρόκειται για ιδιαίτερα σπάνιες μορφές κήλης που συνοδεύονται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Διακρίνονται σε συγγενείς και επίκτητες. Οι περιπτώσεις εσωτερικών κηλών γίνονται ολοένα και πιο συχνές λόγω του αυξανόμενου αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων που προκαλούν χάσματα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, όπως οι βαριατρικές επεμβάσεις. Οι επιπλοκές τους μπορεί να οδηγήσουν σε ισχαιμία και νέκρωση του εντέρου, συνεπώς η έγκαιρη διάγνωση παίζει σπουδαίο ρόλο. 

Η υψηλή κλινική υποψία σε συνδυασμό με ένα πλήρες ιστορικό αποτελούν βασικούς παράγοντες για την διάγνωση των εσωτερικών κηλών. Συνήθως όμως η διάγνωσή τους γίνεται τυχαία κατά τη διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας για άλλο λόγο ή στα πλαίσια ερευνητικής λαπαροτομίας ή λαπαροσκόπησης για την αντιμετώπιση ασθενούς με οξύ χειρουργικό πρόβλημα. 

Η θεραπεία είναι πάντα χειρουργική, μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά, και περιλαμβάνει την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης στην φυσιολογική του θέση σε συνδυασμό με σύγκλιση του χάσματος της κήλης.

Οι πιο συχνές μορφές εσωτερικής κήλης είναι οι παρακάτω

Παραδωδεκαδακτυλικές κήλες

Πρόκειται για τις συχνότερες εσωτερικές κήλες (>50% των περιπτώσεων), εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες και διακρίνονται σε δύο τύπους, την αριστερή (75%) και τη δεξιά (25%). Σχεδόν πάντα είναι συγγενούς αιτιολογίας.

Αριστερή παραδωδεκαδακτυλική κήλη:

Εμφανίζεται όταν έλικα λεπτού εντέρου ολισθήσει διαμέσου του βοθρίου του Landzert. Το βοθρίο αυτό εντοπίζεται κάτω από την 4ημοίρα του δωδεκαδακτύλου. Η ολισθαίνουσα έλικα εντοπίζεται αριστερά της 4ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου και εντός του αριστερού τμήματος του εγκαρσίου μεσοκόλου.

Δεξιά παραδωδεκαδακτυλική κήλη:

Εμφανίζεται όταν έλικα λεπτού εντέρου ολισθήσει διαμέσου του βοθρίου του Waldeyer, το οποίο αποτελεί έλλειμμα της 1ης μοίρας του μεσεντερίου της νήστιδας, πίσω από την άνω μεσεντέριο αρτηρία και κάτωθεν της 3ης μοίρας του δωδεκαδακτύλου. Η ολισθαίνουσα έλικα εντοπίζεται εντός του δεξιού τμήματος του εγκαρσίου μεσοκόλου και πίσω από το ανιόν μεσόκολο.

kili

Αριστερή παραδωδεκαδακτυλική κήλη

kili

Δεξιά παραδωδεκαδακτυλική κήλη

Κήλη τρήματος του Winslow

Το τρήμα του Winslow αποτελεί μια φυσιολογική ανατομική δομή που φέρει σε επικοινωνία την μείζονα περιτοναϊκή κοιλότητα με τον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο. Οριοθετείται έμπροσθεν από τον ηπατοδωδεκαδακτυλικό σύνδεσμο, όπισθεν από την κάτω κοίλη φλέβα, άνωθεν από τον κερκοφόρο λοβό του ήπατος και κάτωθεν από το δωδεκαδάκτυλο. Η κήλη του τρήματος του Winslow αποτελεί περίπου το 10% του συνόλου των εσωτερικών κηλών και το περιεχόμενό της στα 2/3 των περιπτώσεων είναι αποκλειστικά έλικα λεπτού εντέρου και στο υπόλοιπο 1/3 μπορεί επιπλέον να περιλαμβάνει το τυφλό και το ανιόν και περιστασιακά, τη χοληδόχο κύστη, το εγκάρσιο κόλο και το επίπλουν.

Διαμεσεντερική – διαμεσοκολική κήλη

Οι διαμεσεντερικές-διαμεσοκολικές κήλες  παλιότερα αποτελούσαν σχετικά ασυνήθη τύπο εσωτερικής κήλης και εμφανίζονταν κυρίως σε παιδιά λόγω της παρουσίας ενός συγγενούς ελλείμματος στο μεσεντέριο (συνηθέστερα κοντά στην ειλεοτυφλική περιοχή ή το σύνδεσμο του Treinz). Στη σημερινή όμως εποχή παρατηρούνται αρκετά συχνά, και χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε ενήλικες, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε κάποιου είδους επέμβαση στην κοιλία, ιδίως μετά από τη δημιουργία μιας Roux-en-Y διαμεσοκολικής αναστόμωση.

Οπισθο-αναστομωτική κήλη

Οι οπισθο-αναστομωτικές κήλες είναι επίκτητες κήλες, που συμβαίνουν όταν ένα σπλάγχνο ολισθαίνει διαμέσου ενός χάσματος που δημιουργείται κατά την κατασκευή μιας αναστόμωσης. Συχνότερα εμφανίζονται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Roux-en-Y αναστόμωση. Σε ποσοστό 75% ολισθαίνει η απιούσα έλικα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις το ολισθαίνον σπλάγχνο μπορεί να είναι η προσιούσα έλικα (ιδίως αν είναι μακρά), ο ειλεός, το τυφλό ή το επίπλουν.

Περικυστικές κήλες

Σπάνιες κήλες στις οποίες το ολισθαίνον σπλάγχνο (συνήθως έλικα λεπτού εντέρου) προβάλλει διαμέσου του αριστερού ή δεξιού υπερκυστικού βοθρίου. Τα υπερκυστικά βοθρία αφορίζονται από τον μέσο ομφαλοκυστικό σύνδεσμο (υπόλειμμα του ουραχού) και τον σύστοιχο  (αριστερό ή δεξιό) πλάγιο ομφαλοκυστικό σύνδεσμο (υπολείμματα της αριστερής και δεξιάς ομφαλικής αρτηρίας).

Περιτυφλική κήλη

Οι περιτυφλικές κήλες είναι εσωτερικές κήλες στις οποίες έλικα λεπτού εντέρου ολισθαίνει διαμέσου ενός περιτυφλικού βοθρίου. Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι υπότυποι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μία έλικα του λεπτού εντέρου προπίπτει διαμέσου ενός ελλείμματος του μεσοκόλου του τυφλού, πορεύεται όπισθεν του τυφλού και απολήγει στη δεξιά παρακολική αύλακα. Το έλλειμμα του μεσοκόλου του τυφλού μπορεί να είναι είτε συγγενές, είτε επίκτητο. Όταν η κήλη είναι συμπτωματική, οι ασθενείς εμφανίζουν κλινική εικόνα που προσομοιάζει αυτήν της οξείας σκωληκοειδίτιδας.

Μεσοσιγμοειδική κήλη

To περιεχόμενο της μεσοσιγμοειδικής κήλης είναι συνήθως έλικα λεπτού εντέρου, η οποία ολισθαίνει εντός του μεσοσιγμοειδικού βοθρίου, το οποίο είναι στην ουσία ένας θύλακος του μεσοσιγμοειδούς που δημιουργείται μεταξύ δύο γειτονικών τμημάτων του σιγμοειδούς και των αντίστοιχων τμημάτων του μεσοσιγμοειδούς.

Διεπιπλοϊκές κήλες

Πρόκειται ίσως για τις σπανιότερες εσωτερικές κήλες. Δημιουργούνται από χάσματα του μείζονος επιπλόου, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συγγενούς προέλευσης. Άλλα γνωστά αίτια αποτελούν το τραύμα και η φλεγμονή.

Internal Hernias

Αρθρο για τις εσωτερικές κήλες

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Σπανιότερες Κήλες

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής