Το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα πολύ λίγα Κέντρα παγκοσμίως, εξειδικευμένο «Κέντρο Αντιμετώπισης Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων», ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2021 στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με Διευθυντή τον Καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή, αξιοποιώντας την τεράστια εξειδίκευση, εμπειρία και διεθνή αναγνώρισή του, προς όφελος των Ελλήνων και ξένων ασθενών.

Τον Οκτώβριο του 2022, το Κέντρο Σύνθετων Κηλών του Ιατρικού Διαβαλκανικού αναγνωρίστηκε επισήμως και διεθνώς: Μετά από αυστηρή αξιολόγηση και επιθεώρηση από τον μεγαλύτερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων, Surgical Review Corporation έλαβε τον τίτλο «CENTER OF EXCELLENCE – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» και ο ιδρυτής και Διευθυντής του, κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, πιστοποιήθηκε ως «SURGEON OF EXCELLENCE – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ».

Επιπροσθέτως, ο Διευθυντής του κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, έλαβε και τον τίτλο του «MASTER SURGEON – ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ» από τον ίδιο φορέα (SRC), ως αναγνώριση του ως χειρουργού με μεγάλη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αντιμετώπιση ασθενών με δύσκολες-πολύπλοκες κοιλιοκήλες (μετεγχειρητικές και πρωτοπαθείς) (complex ventral hernias).

Ο κ. Γ. Χατζημαυρουδής, είναι ο πρώτος που εφάρμοσε την τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή των εγκάρσιων κοιλιακών μυών στον Ελλαδικό χώρο μετά από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ ( όπου μετεκπαιδεύθηκε σε ένα από τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα) και για το συγκεκριμένο επίτευγμα έχει λάβει βραβείο Αριστείας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της ομάδας του, εφάμιλλα με εκείνα των μεγαλύτερων κέντρων κήλης στον κόσμο, έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό HERNIA, το επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης

Επιπλέον της επίσημης πιστοποίησης, επιβεβαίωση της χειρουργικής εμπειρίας του κ. Χατζημαυρουδή αποτελούν οι συχνές προσκλήσεις του τόσο από Νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση ασθενών με δύσκολες/σύνθετες κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων, όσο και από τις οργανωτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, προκειμένου να δώσει διαλέξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Ταυτόχρονα, από το 2018 διοργανώνει συστηματικά κλινικά σεμινάρια-workshops για την εκπαίδευση Ελλήνων και ξένων χειρουργών στις προηγμένες τεχνικές ανακατασκευής των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του Κέντρου, είναι Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ, Ελλήνων και διεθνών, μέσα από τις συνεντεύξεις – μαρτυρίες τους καθώς και οι ενδεικτικές φωτογραφίες ασθενών (πριν –μετά), με αποτελέσματα μοναδικά, σε δύσκολα, σύνθετα, βαριά επιπλεγμένα περιστατικά.

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο

Το Κέντρο απευθύνεται σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται από:

Κίνητρα για την σύσταση του Κέντρου αντιμετώπισης σύνθετων κηλών και ανακατασκευής κοιλιακών τοιχωμάτων αποτέλεσαν τόσο η  προσέλευση και επιτυχής αντιμετώπιση ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού  βαρύτατων περιστατικών ασθενών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τα τελευταία χρόνια, όσο και η συμμετοχή πληθώρας  χειρουργών στα διεθνή κλινικά σεμινάρια που έχουν ήδη διοργανωθεί με στόχο την εκπαίδευση στις εφαρμοζόμενες χειρουργικές τεχνικές.

Όπως εξηγεί ο Διευθυντής του Κέντρου, Καθηγητής κ. Γρ. Χατζημαυρουδής, «η φιλοσοφία της λειτουργίας του Κέντρου είναι η εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση του κάθε ασθενούς με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, από μια ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού, σε ένα άρτια οργανωμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο που περιλαμβάνει την κατάλληλη προεγχειρητική προετοιμασία του κάθε ασθενούς, την επιλογή και εφαρμογή της πλέον ενδεδειγμένης χειρουργικής τεχνικής και τη στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλισθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Οι επεμβάσεις της χειρουργικής κήλης, γίνονται ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Να σημειωθεί ότι ο κ. Γ. Χατζημαυρουδής, είναι πιστοποιημένος ρομποτικός χειρουργός (console surgeon).   

Ανεξαρτήτως όμως της χειρουργικής τεχνικής που θα επιλεγεί με βάση τις ανάγκες κάθε ασθενούς ξεχωριστά, θα πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων είναι μία πολύπλοκη και ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση, που η εφαρμογή της απαιτεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων, ειδική εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία.

Να σημειωθεί ότι στο Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού υπάρχει εμπειρία και πρόσβαση στη χρήση των πλέον σύγχρονων ειδών πλεγμάτων και  η τελική απόφαση για τον τύπο πλέγματος που θα χρησιμοποιηθεί στον κάθε ασθενή αποτελεί συνδυασμό της προεγχειρητικής εκτίμησης αυτού και των διεγχειρητικών ευρημάτων, με στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε κήλης.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Κέντρο σύνθετων κηλών & ανακατασκευής κοιλιακών τοιχωμάτων