ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ

ΒΚ προ
ΒΚ ΜΕΤΑ
P δεξια (ΠΡΟ)
P δεξια (ΜΕΤΑ)
F (ΠΡΟ)