Πριν | Μετά

Στο Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ο Διευθυντής του, Δρ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολα και σύνθετα περιστατικά ασθενών που προσήλθαν με επιπλοκές.

Δείτε ενδεικτικά περιστατικά φωτογραφιών ασθενών στην κατάσταση που ήταν όταν προσήλθαν και μετά τη χειρουργική επέμβαση από τον Καθηγητή Χειρουργικής Γ. Χατζημαυρουδή.

Σύρετε τη μεσαία γραμμή από το βέλος για να δείτε το ίδιο περιστατικό πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά)

prinmeta
prinmeta
prinmeta
prinmeta
prinmeta
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
before-afterbefore-after
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
before-afterafter
beforebefore-after
beforeafter
before-afterbefore
beforebefore
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter
before-afterbefore-after
beforeafter
beforeafter
beforeafter
before-afterbefore-after

Περιστατικά Δρ. Γ. Χατζημαυρουδή (Πριν/ Μετά)