Τεχνική TAR  για μετεγχειρητική κήλη

 

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Τεχνική TAR  για μετεγχειρητική κήλη

 

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με μεγάλη υποξιφοειδική κήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με υποτροπή μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με υποτροπή μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με ευμεγέθη διπλή μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με μεγάλη μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ