Η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών ή διάσταση της λευκής γραμμής (diastasis recti),  αποτελεί έναν ανατομικό όρο για να περιγράψει την κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από μια μη φυσιολογική απόσταση μεταξύ των δύο ορθών κοιλιακών μυών. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει διχογνωμία σχετικά με το μέχρι ποια απόσταση μεταξύ των δύο αυτών μυών είναι φυσιολογική, η επικρατούσα άποψη είναι ότι κάθε απόσταση μεγαλύτερη των 2-3εκ θα πρέπει να θεωρείται παθολογική.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ

Φυσιολογικό πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ

Διάσταση ορθών κοιλιακών (διάσταση λευκής γραμμής)

Η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών μπορεί να είναι συγγενής (εμφανίζεται χαρακτηριστικά στα νεογνά) ή επίκτητη. Η επίκτητη μορφή οφείλεται σε μια προοδευτική χαλάρωση των κοιλιακών τοιχωμάτων εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, η οποία και οδηγεί τελικά στο διαχωρισμό των ορθών κοιλιακών μυών. 

Στους παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της διάστασης των ορθών κοιλιακών συγκαταλέγονται καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση (όπως είναι η εγκυμοσύνη και η παχυσαρκία), προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα και νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Κλινικά τα άτομα με διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών παρουσιάζουν άλλοτε άλλου βαθμού προβολή της κοιλίας προς τα μπροστά λόγω της χαλαρότητας-αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος να συγκρατήσει τα όργανα της κοιλίας στη θέση τους. Σε βάθος χρόνου μπορούν να παρουσιασθούν  και άλλα συμπτώματα, όπως πόνοι στη μέση και λειτουργικές διαταραχές από το γαστρεντερικό (δυσκοιλιότητα) και το ουροποιητικό (ακράτεια ούρων) σύστημα.

Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών υπάγονται σε μια από τις παρακάτω δυο κατηγορίες:

Η διάγνωση της διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών γίνεται συνήθως εύκολα κατά την κλινική εξέταση. Στις λίγες εκείνες περιπτώσεις  στις οποίες δεν μπορεί να γίνει διαφοροδιάγνωση από μια κήλη της μέσης γραμμής, βοήθεια μπορεί να προσφέρει υπερηχογράφημα και κυρίως η αξονική τομογραφία.

Πρέπει να τονιστεί ότι η διάσταση των ορθών κοιλιακών  μυών δεν είναι κήλη, διότι δεν υπάρχει πραγματικό χάσμα στα κοιλιακά τοιχώματα. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση σε όλες τις περιπτώσεις, παρά μόνο εφόσον τα άτομα εμφανίζουν έντονη συμπτωματολογία (επαναλαμβανόμενα επεισόδια πόνου ή αίσθημα βάρους στην περιοχή του επιγαστρίου) ή για κοσμητικούς-αισθητικούς λόγους. Εντούτοις, θα πρέπει να επισημανθεί ότι συχνά η διάσταση των ορθών κοιλιακών συνυπάρχει με άλλες κήλες της μέσης γραμμής και ιδίως με ομφαλοκήλη.

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας των πρόσθιων κοιλιακών τοιχωμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την πτύχωση της θήκης των ορθών κοιλιακών μυών με τη χρήση ραμμάτων, η οποία ακολουθείται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, από τοποθέτηση πλέγματος για περαιτέρω ενίσχυση του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος. 

Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτά ή εφαρμόζοντας ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (λαπαροσκοπική και ρομποτική αποκατάσταση), με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ασθενής με διάσταση ορθών κοιλιακών

Ασθενής με διάσταση ορθών κοιλιακών Ασθενής με διάσταση ορθών κοιλιακών

Προ της επέμβασης

Ασθενής με διάσταση ορθών κοιλιακών Ασθενής με διάσταση ορθών κοιλιακών

Μετά την επέμβαση

Ιδιαίτερα για τις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας που εμφανίζουν διάσταση ορθών κοιλιακών μετά από  εγκυμοσύνη, θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η συντηρητική αντιμετώπιση, που περιλαμβάνει απώλεια βάρους (σε περιπτώσεις παχυσαρκίας) και συγκεκριμένο πρόγραμμα ασκήσεων, που σκοπό έχουν την ισχυροποίηση των κοιλιακών τοιχωμάτων και ειδικότερα την ενδυνάμωση των εγκάρσιων κοιλιακών μυών. 

Εφόσον όμως η συντηρητική θεραπεία αποτύχει, και η ασθενής επιζητεί την αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας των κοιλιακών της τοιχωμάτων, απαιτείται χειρουργική επέμβαση

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Διάσταση ορθών κοιλιακών μυών