Χωρίς αμφιβολία, το γεγονός που έχει σημαδέψει τη γενική χειρουργική  κατά την τελευταία 30ετία αποτελεί η ραγδαία εξέλιξη της λαπαροσκοπικής/ενδοσκοπικής χειρουργικής, όπως αυτή αποτυπώνεται από την  εκτεταμένη πλέον  εφαρμογή της σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων και την καθιέρωσή της ως χειρουργικής μεθόδου πρώτης επιλογής (gold-standard μέθοδος) σε ένα ικανό αριθμό χειρουργικών παθήσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

doctors

Οι κυριότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ευρύτατη αποδοχή και καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αφορούν :

Μέσα από πολύ μικρές τομές στα κοιλιακά τοιχώματα (της τάξης των λίγων χιλιοστών) φουσκώνει η κοιλιά μέσω της χορήγησης του αερίου CO2 και δημιουργείται πνευμοπεριτόναιο.  Ακολούθως εισέρχονται μέσα στην κοιλιά η κάμερα (λαπαροσκόπιο) και τα υπόλοιπα εργαλεία, με τα οποία ο χειρουργός εκτελεί την απαιτούμενη χειρουργική επέμβαση.  

Στις μέρες μας η λαπαροσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται, με εξαιρετικά αποτελέσματα, στις παρακάτω παθήσεις:

Επίσης, συχνά διενεργείται  λαπαροσκόπηση για διαγνωστικούς λόγους (διαγνωστική λαπαροσκόπηση).

Οι απόλυτες αντενδείξεις για εκτέλεση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης είναι πλέον ελάχιστες  και αφορούν σε ασθενείς που:

Αντίθετα, διάφορες καταστάσεις που πριν λίγα χρόνια αποτελούσαν απόλυτη ή σχετική αντένδειξη για την εκτέλεση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης, τη σημερινή εποχή δεν θεωρούνται πλέον αντένδειξη, χάρη στην μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την πλευρά των χειρουργών και των αναισθησιολόγων,  και φυσικά χάρη στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που τροφοδοτεί  τους χειρουργούς με νέα, επαναστατικά και πλήρως εργονομικά λαπαροενδοσκοπικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων με ασφάλεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής, Δρ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής είναι εξειδικευμένος στις προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής  και είναι εκπαιδευτής και συντονιστής σε ελληνικά και διεθνή  σεμινάρια λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Λαπαροσκοπική /Ενδοσκοπική Χειρουργική

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής