Πρόκειται για σχετικά συχνή πάθηση (10% περίπου όλων των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων) που οφείλεται στην σταδιακή χαλάρωση του συνδετικού ιστού που φράσσει τον ομφαλικό δακτύλιο. Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες και στους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισής της συγκαταλλέγονται όλες εκείνες οι καταστάσεις που αυξάνουν, σε χρόνια βάση, την ενδοκοιλιακή πίεση (π.χ. παχυσαρκία, χρόνιος βήχας, συστηματική άρση μεγάλου βάρους, πολλαπλές εγκυμοσύνες, ασκίτης).

Το περιεχόμενό της συνήθως είναι λίπος (επίπλουν ή προπεριτοναικό), λιγότερο συχνά λεπτό έντερο και σπανιότερα παχύ έντερο. Η ομφαλοκήλη εκδηλώνεται συχνότερα ως μια ασυμπτωματική μικρή ή μεγάλη διόγκωση μέσα στο ομφαλό ή δίπλα σε αυτόν. Αρκετοί όμως ασθενείς παραπονιούνται για πόνο, ιδίως κατά την έντονη προσπάθεια.

Αξίζει να τονιστεί ότι, όχι σπάνια, η ομφαλοκήλη εκδηλώνεται με εικόνα περίσφιξης (που χαρακτηρίζεται από έντονο συνεχή πόνο) ή εικόνα ειλεού  (κολικοειδής πόνος και ναυτία-εμέτοι). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση.

 

Θεραπεία της ομφαλοκήλης

Σε αντίθεση με την ομφαλοκήλη που παρουσιάζουν τα νεογνά-βρέφη και τα μικρά παιδιά, η ομφαλοκήλη των ενηλίκων όχι μόνο δεν μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα, αλλά με την πάροδο των ετών συνήθως μεγαλώνει, με παράλληλη αύξηση και του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών. Για το λόγο αυτό, θεραπεία εκλογής της ομφαλοκήλης των ενηλίκων είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την ισχυροποίηση του χαλαρού κοιλιακού τοιχώματος.

Με εξαίρεση τις σχετικά μικρές ομφαλοκήλες, διαμέτρου μικρότερης των 2-3 εκ, oι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με πρωτογενή συρραφή του χάσματος (χρήση μόνο ραμμάτων), όλες οι υπόλοιπες ομφαλοκήλες απαιτούν την τοποθέτηση πλέγματος, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος υποτροπής της κήλης είναι ιδιαίτερα ψηλός.

Η τοποθέτηση του πλέγματος  μπορεί να γίνει τόσο με ανοικτή όσο και με λαπαροσκοπική προσπέλαση. Η κάθε τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και στην τελική  απόφαση για την χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης μιας ομφαλοκήλης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τόσο του ασθενούς, όσο και της κήλης.

 

Δείτε αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποκατάστασης των ομφαλοκηλών, ΕΔΩ