Η ομφαλοκήλη είναι μία σχετικά συχνή πάθηση (10% περίπου όλων των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων) που οφείλεται στην σταδιακή χαλάρωση του συνδετικού ιστού που φράσσει τον ομφαλικό δακτύλιο. Στους προδιαθεσικούς παράγοντες εμφάνισής της συγκαταλέγονται όλες εκείνες οι καταστάσεις που αυξάνουν, σε χρόνια βάση, την ενδοκοιλιακή πίεση (π.χ. παχυσαρκία, χρόνιος βήχας, συστηματική άρση μεγάλου βάρους, πολλαπλές εγκυμοσύνες, ασκίτης).

omfokili

Ασθενής με ομφαλοκήλη

Περισφιγμένη ομφαλοκήλη

Περισφιγμένη ομφαλοκήλη

Το περιεχόμενό της συνήθως είναι λίπος (επίπλουν ή προπεριτοναϊκό), λιγότερο συχνά λεπτό έντερο και σπανιότερα παχύ έντερο. Η ομφαλοκήλη εκδηλώνεται συχνότερα ως μια ασυμπτωματική μικρή ή μεγάλη διόγκωση μέσα στο ομφαλό ή δίπλα σε αυτόν. Αρκετοί όμως ασθενείς παραπονιούνται για πόνο, ιδίως κατά την έντονη προσπάθεια.

Αξίζει να τονιστεί ότι, όχι σπάνια, η ομφαλοκήλη εκδηλώνεται με εικόνα περίσφιξης (που χαρακτηρίζεται από έντονο συνεχή πόνο) ή εικόνα ειλεού  (κολικοειδής πόνος και ναυτία-έμετοι). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση.

Η διάγνωση τίθεται με το ιστορικό και την κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με κάποια απεικονιστική μέθοδο (υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία)

Θεραπεία της ομφαλοκήλης

Σε αντίθεση με την ομφαλοκήλη που παρουσιάζουν τα νεογνά-βρέφη και τα μικρά παιδιά, η ομφαλοκήλη των ενηλίκων όχι μόνο δεν μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα, αλλά με την πάροδο των ετών συνήθως μεγαλώνει, με παράλληλη αύξηση και του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών. Για το λόγο αυτό, θεραπεία εκλογής της ομφαλοκήλης των ενηλίκων είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την ισχυροποίηση του χαλαρού κοιλιακού τοιχώματος.

Με εξαίρεση τις σχετικά μικρές ομφαλοκήλες, διαμέτρου μικρότερης του ενός εκατοστού, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με πρωτογενή συρραφή του χάσματος (χρήση μόνο ραμμάτων), όλες οι υπόλοιπες ομφαλοκήλες απαιτούν την τοποθέτηση πλέγματος, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος υποτροπής της κήλης είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η τοποθέτηση του πλέγματος  μπορεί να γίνει τόσο με ανοικτή όσο και με λαπαροσκοπική προσπέλαση. Η κάθε τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και στην τελική  απόφαση για την χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης μιας ομφαλοκήλης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τόσο του ασθενούς, όσο και της κήλης.

Η κλασική τεχνική αντιμετώπισης μιας ομφαλοκήλης είναι η ανοικτή επέμβαση κατά την οποία γίνεται τομή του δέρματος επί της κήλης, παρασκευή του κηλικού σάκου και ανάταξη του περιεχομένου του στην περιτοναϊκή κοιλότητα και ακολούθως εφαρμόζεται κάποια τεχνική πλαστικής αποκατάστασης με τοποθέτηση πλέγματος.

Στις μέρες μας όμως είναι διαθέσιμη η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης. Στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση, μέσα από τρείς πολύ μικρές τομές που γίνονται μακριά από το σημείο της κήλης (συνήθως στην αριστερή πλάγια κοιλιακή  χώρα), πραγματοποιείται:

Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας ομφαλοκήλης περιλαμβάνονται:

Ειδικότερα, λόγω του μικρότερου κινδύνου λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος και του πλέγματος, η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς που εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα λοίμωξης του τραύματος, όπως είναι οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, οι παχύσαρκοι και οι ανοσοκατεσταλμένοι (πχ λήψη κορτικοστεροειδών ή χημειοθεραπευτικών ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων).

Μετά από την λαπαροσκοπική αποκατάσταση μιας κήλης Spiegel, ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη μέρα του χειρουργείου και μπορεί να επανέλθει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, αποφεύγοντας όμως την άρση βάρους και γενικότερα την έντονη σωματική δραστηριότητα για 4-8 εβδομάδες. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συστήνεται στον ασθενή να φοράει ζώνη κοιλίας.

Τελευταία εξέλιξη της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας κήλης Spiegel αποτελεί η εκτέλεση αυτής χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα Da VinciΤΜ (ρομποτική χειρουργική). Η ρομποτική αποκατάσταση της κήλης Spiegel συνδυάζει τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας κήλης Spiegel, με τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε ρομποτικής επέμβασης είναι η επίσημη πιστοποίηση του χειρουργού.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci

lamparaskopiki
certificate lamparaskopiki

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Ομφαλοκήλη