Κήλη του θυροειδούς τρήματος

Πρόκειται για σπάνια κήλη της πυέλου, κατά την οποία έλικα λεπτού εντέρου προπίπτει δια του θυροειδούς τρήματος. Εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένες και πολύτοκες γυναίκες και είναι συνήθως ασυμπτωματική, μέχρι να συμβεί περίσφιξη, οπότε εκδηλώνεται η αντίστοιχη συμπτωματολογία (έντονος πόνος, ναυτία και έμετοι). Πρόκειται για την κήλη με το υψηλότερο ποσοστό θνητότητας, λόγω της άτυπης κλινικής εικόνας, η οποία καθυστερεί τη  διάγνωση και κατά συνέπεια και την ενδεδειγμένη θεραπεία.

Κατά την κλινική εξέταση και εφόσον υπάρχει υποψία για την ύπαρξη κήλης του θυροειδούς τρήματος, ελέγχεται αν προκαλείται πόνος κατά μήκος της έσω επιφάνειας του μηρού κατά την απαγωγή, έκταση και έσω στροφή αυτού, λόγω ερεθισμού του θυροειδούς νεύρου (θετικό σημείο Howship-Romberg).

Λόγω εντόπισης, σπάνια εμφανίζεται η κήλη αυτή ως ψηλαφητή μάζα στην μηροβουβωνική χώρα, αν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να ψηλαφηθεί μάζα στην περιοχή του θυροειδούς τρήματος κατά την κολπική ή διορθική δακτυλική εξέταση.

Η διάγνωση της κήλης του θυροειδούς τρήματος απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας, ιδίως σε ηλικιωμένες γυναίκες που παρουσιάζουν αποφρακτικό ειλεό λεπτού εντέρου, χωρίς να έχουν ιστορικό προηγούμενων επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα.

Η διάγνωση της κήλης του θυροειδούς τρήματος γίνεται με την αξονική τομογραφία.

Η θεραπεία είναι επιβεβλημένη και συνίσταται σε χειρουργική ανάταξη της κήλης και ενίσχυση του ευένδοτου σημείου (θυροειδές τρήμα) με ράμματα ή με τοποθέτηση πλέγματος.

Κήλη του περινέου

Η κήλη του περινέου είναι μια σπάνια κήλη, στην οποία ενδοκοιλιακά ή πυελικά σπλάγχνα, όπως το λεπτό και παχύ έντερο ή η ουροδόχος κύστη προπίπτουν διαμέσου ενός χάσματος του πυελικού εδάφους. Το χάσμα αυτό στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων προκύπτει μετά από τραυματική κάκωση του περινέου ή μείζονες επεμβάσεις στην περιοχή, όπως κοιλιοπερινεϊκή εκτομή και πυελική εξεντέρωση.

Η περινεϊκή κήλη είναι συνήθως εύκολα ανατάξιμη και οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν πόνο, δυσουρικά ενοχλήματα ή σημεία εντερικής απόφραξης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ανάταξη των προπίπτοντων σπλάγχων και την αποκατάσταση του χάσματος του πυελικού εδάφους, με διακοιλιακή ή περινεϊκή προσπέλαση ή και συνδυασμό αυτών. Το χάσμα αποκαθίσταται με πρωτογενή συρραφή των μυών και απονευρώσεων του πυελικού εδάφους ή τη χρήση μυϊκών κρημνών ή την τοποθέτηση πλέγματος.

Ισχιακή κήλη

Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια κήλη στην οποία το σπλάγχνο (λεπτό ή παχύ έντερο, επίπλουν, ουροδόχος κύστη, ουρητήρας, σάλπιγγα) προπίπτει διαμέσου του μείζονος,  ή σπανιότερα, του ελάσσονος ισχιακού τρήματος, οδηγώντας σε σημεία εντερικής απόφραξης, απόφραξης ουρητήρα, ισχιαλγία (λόγω πίεσης του ισχιακού νεύρου), πυελικό πόνο ή πόνο στη ράχη.

Η κλινική διάγνωση είναι συνήθως δύσκολη και τίθεται με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος και της αξονικής τομογραφίας.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και περιλαμβάνει την ανάταξη της κήλης και την ενίσχυση του ευένδοτου σημείου (μείζον ή έλασσον ισχιακό τρήμα) με κρημνό από τμήμα της περιτονίας του πυραμοειδούς μυός ή με πλέγμα.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Κήλες της πυέλου

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής