Οι μετεγχειρητικές κήλες αποτελούν το 15-20% των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων. Η συχνότητα εμφάνισής τους μετά από επεμβάσεις της κοιλίας ανέρχεται στο 5-20%, ενώ σε άτομα υψηλού κινδύνου μπορεί να φθάσει ακόμα και το 70%.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ (ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ)
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ (ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ)
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ (ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ)

Ασθενείς με μετεγχειρητικές κήλες

Στους προδιαθεσικούς παράγοντες για την πρόκληση μετεγχειρητικής κήλης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:

Κλινική εικόνα μετεγχειρητικής κήλης

Συνήθως μια μετεγχειρητική κήλη εκδηλώνεται ως μια διόγκωση στην κοιλιακή χώρα πάνω σε μια μετεγχειρητική ουλή. Επιπλέον, αρκετά συχνά οι ασθενείς διαμαρτύρονται για χρόνιο και επίμονο κοιλιακό άλγος, είτε εντοπισμένο στην περιοχή της κήλης, είτε διάχυτο, το οποίο επιδεινώνεται με την άρση βάρους και γενικότερα με οποιαδήποτε δραστηριότητα αυξάνει την πίεση μέσα στην κοιλιά. Όχι σπάνια, οι ασθενείς με μετεγχειρητική κήλη προσέρχονται με εικόνα οξείας κοιλίας είτε λόγω περίσφιξης της κήλης είτε λόγω αποφρακτικού ειλεού.

Στην περίπτωση της περίσφιξης το περιεχόμενο της κήλης (που συνήθως είναι έλικες λεπτού ή /και παχέος εντέρου) αρχίζει να μην αιματώνεται επαρκώς, δηλαδή να ισχαιμεί. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του προπίπτοντος σπλάγχνου, ρήξη αυτού και πρόκληση περιτονίτιδας.

Στην περίπτωση του ειλεού, αποφράσσεται ο αυλός του προπίπτοντος εντέρου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προώθηση του περιεχομένου του πεπτικού σωλήνα προς την περιφέρεια, οδηγώντας σε έντονη, διαλείπουσα κοιλιαλγία (κολικοί), ναυτία, εμέτους και αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων.

Και οι δύο αυτές καταστάσεις είναι απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς εφόσον δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Διάγνωση μετεγχειρητικής κήλης

Η διάγνωση της μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης συνήθως τίθεται με το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Επί αμφιβολιών, το υπερηχογράφημα και ιδιαίτερα η αξονική τομογραφία μπορούν να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση. Ιδιαίτερα η αξονική τομογραφία κρίνεται πλέον απαραίτητη για τον προεγχειρητικό έλεγχο κάθε ασθενούς με μετεγχειρητική κήλη, καθώς δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες για το μέγεθος της κήλης, το περιεχόμενο του κηλικού σάκου, αλλά και την κατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων, πληροφορίες απαραίτητες για τον σωστό σχεδιασμό της επέμβασης.

kili
kili

Αξονικές τομογραφίες ασθενών με μεγάλες μετεγχειρητικές κήλες, στις οποίες απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια τα πολύ μεγάλα χάσματα των κοιλιακών τοιχωμάτων και η γενικότερη κατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων

Χειρουργική αποκατάσταση μετεγχειρητικής κήλης

Η θεραπεία μιας μετεγχειρητικής κήλης είναι πάντοτε χειρουργική και ο στόχος είναι η αποκατάσταση της κήλης να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου, δηλαδή να συνοδεύεται από εξαιρετικά μικρό ποσοστό υποτροπής, να οδηγεί σε ομαλή λειτουργία των κοιλιακών τοιχωμάτων, και να έχει ένα πολύ καλό τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, είναι απαραίτητο να πληρούνται και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

Η σύγκλειση του χάσματος της κήλης οδηγεί σε πλήρη ανακατασκευή-αναδόμηση των κοιλιακών τοιχωμάτων (abdominal wall reconstruction), ενώ η τοποθέτηση πλέγματος ισχυροποιεί σημαντικά τα ανακατασκευασμένα κοιλιακά τοιχώματα (mesh reinforcement).

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου το πλάτος του χάσματος είναι μικρό (μικρότερο από 4-5 εκατοστά), η ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, αρκεί να υπάρχει πολύ καλή γνώση της ανατομίας της περιοχής και σχετική εμπειρία.

Όταν όμως το χάσμα είναι μεγάλο (μεγαλύτερο από 5-6 εκατοστά), είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών πολύ σύγχρονων τεχνικών προκειμένου να επιτευχθεί το κλείσιμο του ελλείμματος και η ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων.  Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται τεχνικές διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων (component separation techniques) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τον πρόσθιο (anterior component separation) και τον οπίσθιο (posterior component separation) διαχωρισμό των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Γιατί υπερέχει η τεχνική TAR

Μεταξύ των δύο, η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με τη διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (Τεχνική TAR-Transversus Abdominis Release) θεωρείται στις μέρες μας η καλύτερη για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο με την παρασκευή των ιστών όσο και το σημείο τοποθέτησης του πλέγματος (οπισθομυική τοποθέτηση πλέγματος-sublay mesh placement). Επιπλέον, η τεχνική αυτή (σε αντίθεση με τον πρόσθιο διαχωρισμό) μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε κάθε μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, ανεξαρτήτως  εντόπισης. 

tar-2

Τελικό αποτέλεσμα μετά από αποκατάσταση ευμεγέθους μετεγχειρητικής κήλης με την τεχνική TAR με πλήρη ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων και οπισθομυική τοποθέτηση πλέγματος.

τομογραφία

Αξονική τομογραφία προ της επέμβασης

τομογραφία

Αξονική τομογραφία μετά από την επέμβαση

asthenis
asthenis

Ασθενής με μεγάλη μετεγχειρητική κήλη (πριν/μετά)

τομογραφία

Προ της επέμβασης

τομογραφία

Έξι μήνες μετά την επέμβαση

O οπίσθιος διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανοικτή ή ελάχιστα επεμβατική (ρομποτική) προσπέλαση. Μεταξύ των πιο καθοριστικών παραγόντων στην επιλογή του κατάλληλου είδους επέμβασης (ανοικτής ή ρομποτικής), συγκαταλέγονται:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε ρομποτικής επέμβασης είναι η επίσημη πιστοποίηση του χειρουργού.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci

lamparaskopiki
certificate lamparaskopiki

Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο εκτέλεσής της (ανοικτά ή ρομποτικά), θα πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων είναι μία πολύπλοκη και ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση, που η εφαρμογή της απαιτεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων, ειδική εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι ο πρώτος που εφάρμοσε την τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή των εγκάρσιων κοιλιακών μυών στον Ελλαδικό χώρο μετά από την επιστροφή του από τις ΗΠΑ ( όπου μετεκπαιδεύθηκε σε ένα από τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα) και για το  συγκεκριμένο επίτευγμα έχει λάβει βραβείο Αριστείας από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, κ. Χατζημαυρουδής συγκαταλέγεται μεταξύ των χειρουργών με την μεγαλύτερη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση ασθενών με δύσκολες-πολύπλοκες κοιλιοκήλες (μετεγχειρητικές και πρωτοπαθείς) (complex ventral hernias).

Τα αποτελέσματα της ομάδας του, εφάμιλλα με εκείνα των μεγαλύτερων κέντρων κήλης στον κόσμο,  έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό HERNIA, το επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης   

Πιστοποίηση της εμπειρίας του κ. Χατζημαυρουδή αποτελούν οι συχνές προσκλήσεις του τόσο από Νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση ασθενών  με δύσκολες/σύνθετες κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων, όσο και από  τις οργανωτικές επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, προκειμένου να δώσει διαλέξεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Ταυτόχρονα από το 2018 διοργανώνει συστηματικά κλινικά σεμινάρια-workshops για την εκπαίδευση Ελλήνων και ξένων χειρουργών στις προηγμένες τεχνικές ανακατασκευής των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Τι θα πρέπει να αναμένει ο ασθενής μετά από το χειρουργείο;

Μετά από την επέμβαση, ο ασθενής θα λάβει συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν στην δίαιτα που θα ακολουθήσει, στην διαχείριση του χειρουργικού τραύματος και στις καθημερινές δραστηριότητές του.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Μετεγχειρητική κήλη