Χωρίς αμφιβολία, το γεγονός που έχει σημαδέψει τη γενική χειρουργική  κατά την τελευταία 30ετία αποτελεί η ραγδαία εξέλιξη της λαπαροσκοπικής/ενδοσκοπικής χειρουργικής, όπως αυτή αποτυπώνεται από την  εκτεταμένη πλέον  εφαρμογή της σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επεμβάσεων και την καθιέρωσή της ως χειρουργικής μεθόδου πρώτης επιλογής (gold-standard μέθοδος) σε ένα ικανό αριθμό χειρουργικών παθήσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

doctors

Οι κυριότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ευρύτατη αποδοχή και καθιέρωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής αφορούν :

Λαπαροσκοπική χειρουργική κήλης

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση σχεδόν όλων των τύπων κήλης των κοιλιακών τοιχωμάτων, στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βουβωνοκήλη, η μηροκήλη, η κήλη των αθλητών (sport hernia), η ομφαλοκήλη, η επιγαστρική κήλη, η μετεγχειρητική κήλη, η κήλη Spiegel, η παραστομιακή κήλη και η διαφραγματοκήλη. 

Στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση μιας κήλης, μέσα από τρείς πολύ μικρές τομές που γίνονται μακριά από το σημείο της κήλης πραγματοποιείται ανάταξη του περιεχομένου της κήλης, σύγκλειση του χάσματος της κήλης και τοποθέτηση πλέγματος  με σκοπό την ενίσχυση του κοιλιακού τοιχώματος.

Θα πρέπει να τονιστεί  ότι οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης  των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων ανήκουν στις προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και ως εκ τούτου απαιτείται άρτια εκπαίδευση του χειρουργού και μεγάλη εμπειρία για την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της. 

Ο Καθηγητής Χειρουργικής, Δρ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, είναι εξειδικευμένος στις προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης κηλών  και είναι εκπαιδευτής και συντονιστής σε ελληνικά και διεθνή μετεκπαιδευτικά σεμινάρια λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Κήλης