Διεθνή και ελληνικά επιστημονικά έντυπα

 • 153 δημοσιεύσεις (πλήρη άρθρα) σε διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Pubmed, Scopus
 • 23 δημοσιεύσεις (πλήρη άρθρα) σε ελληνικά περιοδικά
 • Συγγραφή τριών κεφαλαίων σε πανεπιστημιακά βιβλία
 • Συντελεστής απήχησης (Impact Factor) δημοσιευμένων εργασιών: 317
 • Hirsch Index: 18
 • Βιβλιογραφικές αναφορές >1000

Μέλος συντακτικών – συμβουλευτικών επιτροπών περιοδικών – Κρίσεις εργασιών για περιοδικά

 • Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Conference Papers in Medicine
 • Μέλος του Editorial Board του περιοδικού World Journal of Gastroenterology
 • Μετά από έγγραφη πρόσκληση έχω αξιολογήσει ως κριτής (invited reviewer) >100 εργασίες για τα παρακάτω διεθνή περιοδικά:
  • JOURNAL OF MEDICAL CASE REPORTS
  • ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER
  • INFLAMMATION RESEARCH
  • EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY
  • HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES
  • JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER
  • SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES
  • UROLOGY ANNALS
  • DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES
  • INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND BIOINFORMATICS
  • HEPATOBILIARY AND PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE
  • JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES
  • IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES
  • INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE AND MEDICAL SCIENCES
  • BMC GASTROENTEROLOGY
  • SAUDI MEDICAL JOURNAL
  • AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS
  • EXPERT REVIEW OF ANTICANCER THERAPY
  • BMC PUBLIC HEALTH
  • JOURNAL OF PAIN RESEARCH
  • JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH
  • PHARMACOLOGICAL RESEARCH
  • JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
  • EXPERT REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY
  • ENDOSCOPY
  • BMJ OPEN GASTROENTEROLOGY
  • THERAPEUTIC ADVANCES IN GASTROENTEROLOGY
  • HIPPOKRATIA
  • OPEN JOURNAL OF PAIN MEDICINE
  • CLINICS IN SURGERY
  • OPEN ACCESS SURGERY
  • CASE REPORTS IN MEDICINE
  • BMC SURGERY
  • WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY
  • BMJ OPEN