Η παραστομιακή κήλη αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή μετά από επεμβάσεις δημιουργίας κολοστομίας ή ειλεοστομίας, καθώς εμφανίζεται σχεδόν στο 50% των ασθενών. Εμφανίζεται στο πλάι μιας κολοστομίας ή εντεροστομίας (παρά φύση έδρας). Είναι ιδιαίτερη κατηγορία μετεγχειρητικής κήλης, στην οποία συμβαίνει πρόπτωση ενός σπλάγχνου μέσα από το χάσμα του κοιλιακού τοιχώματος το οποίο δημιουργείται ιατρογενώς, προκειμένου να διέλθει μέσω αυτού το τμήμα του εντέρου το οποίο σχηματίζει τη στομία.

Παραστομιακή Κήλη

Η παραστομιακή κήλη, κλινικά εκδηλώνεται ως προβάλλουσα μάζα γύρω από τη στομία, η οποία, όταν λάβει μεγάλες διαστάσεις, μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της στομίας και την σωστή εφαρμογή του σάκου της στομίας, επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική επέμβαση, με σκοπό την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την αποκατάσταση-ισχυροποίηση των κοιλιακών τοιχωμάτων με την τοποθέτηση πλέγματος, με ή χωρίς μετάθεση της στομίας. Η επέμβαση μπορεί να γίνει τόσο ανοικτά, όσο και λαπαροσκοπικά/ρομποτικά.

Θεραπεία της παραστομιακής κήλης

Στις μέρες μας και εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, ως επέμβαση εκλογής θεωρείται η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της παραστομιακής κήλης εφαρμόζοντας ειδική τεχνική που ονομάζεται τεχνική Sugarbaker. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοστών υποτροπής της παραστομιακής κήλης.

Η τεχνική Sugarbaker απαιτεί τη χρήση ειδικού πλέγματος, το οποίο είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ενδοκοιλιακά.

Για τις περιπτώσεις εκείνες που κρίνεται προτιμότερη η αποφυγή τοποθέτησης του πλέγματος σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα, προκειμένου να αποφευχθούν οι πιθανές επιπλοκές εξαιτίας της επαφής αυτής, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής μιας παραλλαγής της τεχνικής Sugarbaker κατά την οποία το πλέγμα τοποθετείται όχι ενδοπεριτοναϊκά, αλλά εκτός της κοιλιάς και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των κοιλιακών μυών και του περιτοναίου (προπεριτοναϊκή τοποθέτηση). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την εκτέλεση αυτής της πολύ καινούργιας τεχνικής είναι η γνώση των τεχνικών διαχωρισμού των στοιχείων των κοιλιακών τοιχωμάτων και πιο συγκεκριμένα η εξειδίκευση στην εκτέλεση της τεχνικής του οπίσθιου διαχωρισμού με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR).

Τελευταία εξέλιξη της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας κήλης Spiegel αποτελεί η εκτέλεση αυτής χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα Da VinciΤΜ (ρομποτική χειρουργική). Η ρομποτική αποκατάσταση της κήλης Spiegel συνδυάζει τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας κήλης Spiegel, με τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε ρομποτικής επέμβασης είναι η επίσημη πιστοποίηση του χειρουργού.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci

lamparaskopiki
certificate lamparaskopiki

Τέλος, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η αποκατάσταση της παραστομιακής κήλης με τη χρήση ακόμα πιο εξειδικευμένων τεχνικών, όπως για παράδειγμα η Double Keyhole τεχνική με ταυτόχρονη χρήση μη απορροφήσιμου και βιοσυνθετικού πλήρως απορροφήσιμου πλέγματος, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον κ. Χατζημαυρουδή, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Γενικότερα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι παραστομιακές κήλες αποτελούν περιπτώσεις σύνθετων κηλών (complex hernias) και η αντιμετώπισή τους θα πρέπει να γίνεται από χειρουργό εξειδικευμένο στη χειρουργική των κηλών, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Παραστομιακή Κήλη