Γρηγόριος Π. Χατζημαυρουδής MD, MSc, PhD

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής του ΑΠΘ
 • Γενικός Χειρουργός (Λαπαροσκοπική Χειρουργική-Ογκολογική Χειρουργική)
 • Εξειδικευμένος στις πλέον σύγχρονες επεμβάσεις αποκατάστασης δύσκολων κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων
 • Μετεκπαιδευθείς στο Cleveland Clinic, USA
 • Ο πρώτος που εφάρμοσε στην Ελλάδα:
  • Τεχνικές διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων και ειδικότερα οπίσθιο διαχωρισμό (posterior component separation technique) σε ασθενείς με επιπλεγμένες κοιλιοκήλες (μεγάλες, υποτροπιάζουσες κοιλιοκήλες, με παρουσία συριγγίων και επιμολυσμένων πλεγμάτων).
  • Βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα σε επιμολυσμένο περιβάλλον σε ασθενείς με κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων.
 • Ο πρώτος που διοργάνωσε στην Ελλάδα:
  Διεθνές Σεμινάριο για τις πιο σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης δύσκολων κηλών  (Workshop for Posterior Component Separation Technique), με συμμετοχή αποκλειστικά ξένων χειρουργών

Μετεκπαίδευση

2015: Χειρουργική Κλινική του Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA, με κύριο αντικείμενο τις προηγμένες επεμβάσεις (ανοικτές, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές) αποκατάστασης δύσκολων/επιπλεγμένων περιπτώσεων κοιλιοκηλών με χρήση τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων

2015: Shouldice Clinic, Ontario Canada: μετεκπαίδευση στην αποκατάσταση βουβωνοκηλών χωρίς τη χρήση πλεγμάτων

2012: Clinical Fellowship στην λαπαροσκοπική/ενδοσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης και άλλων κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων στο Institute of Minimally Access, Metabolic and Bariatric Surgery, New Delhi, India

2014: Κέντρο Μαστού, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Αθήνα

2013: Clinical Hospital Center, University of Rijeka, Rijeka, Croatia: προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική παχέος εντέρου-ορθού

2010-2011: Ενδοσκοπικό Τμήμα ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς»

2005 & 2008: Χειρουργική Κλινική του University Hospital of Heidelberg, Germany, με κύριο αντικείμενο την χειρουργική ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος και την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική

2007: 13ο ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β.

2006: Cuschieri Skills Center, Dundee, Scotland: λαπαροσκοπική χειρουργική ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2019: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
2014: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ
2012: Λέκτορας Χειρουργικής ΑΠΘ
2008: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ με βαθμό «Άριστα».
2008: Λήψη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής
2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία», Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, με βαθμό «Άριστα».
1999: Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
1992: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων

Κλινικό/Ερευνητικό ενδιαφέρον

Χειρουργική των κηλών, με ιδιαίτερη έμφαση στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκηλών και στην εφαρμογή προηγμένων τεχνικών (ανοικτών και λαπαροσκοπικών) για την αποκατάσταση δύσκολων/επιπλεγμένων κοιλιοκηλών (τεχνικές διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων – component separation techniques)
Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Ογκολογική Χειρουργική

Επαγγελματική Εμπειρία

2014-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής στη Β’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

2012-2014: Λέκτορας Χειρουργικής στη Β’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

2008-2010: Επικουρικός Ιατρός-Χειρουργός στη Β’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

2011-σήμερα: Συνεργάτης χειρουργός σε ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης

2012-σήμερα: Υπεύθυνος τακτικών εξωτερικών ιατρείων Β’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ

2012-σήμερα: αυτοδύναμο διδακτικό έργο που περιλαμβάνει κλινικά και από αμφιθεάτρου μαθήματα στους φοιτητές ΣΤ΄, Ζ΄, και ΙΑ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ

2008-σήμερα: Εκπαίδευση ειδικευομένων στην Γενική Χειρουργική

2009-σήμερα: Εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ανοικτής-λαπαροσκοπικής χειρουργικής και διαχείρισης πολυτραυματία

2016-σήμερα: Συντονιστής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2002-σήμερα: Ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση πειραματικών και κλινικών πρωτοκόλλων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών και πολυκεντρικών κλινικών μελετών

2012- σήμερα: Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών, μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών, μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών

2019: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Μέλος της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κήλης (European Hernia Society-EHS)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού (European Society of Coloproctology- ESCP)

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (European Association for Endoscopic Surgery-EAES)

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων

Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (European Digestive Surgery-EDS)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής-Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών

Μέλος της συντακτικής επιτροπής δύο διεθνών περιοδικών

Κριτής εργασιών προς δημοσίευση σε περισσότερα από 35 έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

153 δημοσιεύσεις (πλήρη άρθρα) σε διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Pubmed, Scopus

23 δημοσιεύσεις (πλήρη άρθρα) σε ελληνικά περιοδικά

102 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

20 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

36 ομιλίες –εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια

Συντελεστής απήχησης (Impact Factor) δημοσιευμένων εργασιών: 317

Hirsch Index: 18

Βιβλιογραφικές αναφορές >1000

Συμμετοχές σε συνέδρια

Συμμετοχή σε:

88 ελληνικά συνέδρια και ημερίδες

53 ελληνικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα-σεμινάρια –φροντιστήρια

34 διεθνή συνέδρια

18 διεθνή σεμινάρια (courses/workshops)

Οργάνωση 17 ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων

Προσωπικά στοιχεία-Κοινωνική δράση

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκης το 1973 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη

Είναι παντρεμένος με την Παιδίατρο Παναγιώτα Ναλμπάντη και πατέρας δύο παιδιών

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Εθελοντής αιμοδότης σε ατόμα με Μεσογειακή Αναιμία, εθελοντής Αιμοπεταλιοδότης

Ομιλίες ενημέρωσης του κοινού για θέματα πρόληψης

Εθελοντής ιατρός σε αθλητικές εκδηλώσεις

Εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αγροτικό ιατρείο