Γρηγόριος Π. Χατζημαυρουδής MD, MSc, PhD

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής του ΑΠΘ
  • Διευθυντής του Κέντρου Σύνθετων Κηλών & Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
  • Γενικός Χειρουργός (Λαπαροσκοπική Χειρουργική-Ογκολογική Χειρουργική)
  • Μετεκπαιδευθείς στο Cleveland Clinic, USA
  • 2019: Βραβείο Αριστείας Κλινικού Έργου από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για την εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της καινοτόμου τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού των στοιχείων κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός για την αντιμετώπιση πολύ μεγάλων/περίπλοκων κοιλιοκηλών
  • Διεθνής εκπαιδευτής χειρουργών για τις πιο σύγχρονες τεχνικές αποκατάστασης δύσκολων κηλών  (Workshop for Posterior Component Separation Technique)

Μετεκπαίδευση

2019 και 2015: Χειρουργική Κλινική του Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA, με κύριο αντικείμενο τις προηγμένες επεμβάσεις (ανοικτές, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές) αποκατάστασης δύσκολων/επιπλεγμένων περιπτώσεων κοιλιοκηλών με χρήση τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων.

2017: Postgraduate Virtual Hernia University Program “Hernia: A to Z sessions” (Program Directors: Flavio Malcher, Ass. Professor of Surgery, Albert Einstein College of Medicine, NY, USA, Salvador Morales-Conde, Ass. Professor of Surgery, University of Sevilla, Spain)

2015: Shouldice Clinic, Ontario Canada: μετεκπαίδευση στην αποκατάσταση βουβωνοκηλών χωρίς τη χρήση πλεγμάτων

2012: Clinical Fellowship στην λαπαροσκοπική/ενδοσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης και άλλων κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων στο Institute of Minimally Access, Metabolic and Bariatric Surgery, New Delhi, India

2014: Κέντρο Μαστού, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο Αθήνα

2013: Clinical Hospital Center, University of Rijeka, Rijeka, Croatia: προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική παχέος εντέρου-ορθού

2010-2011: Ενδοσκοπικό Τμήμα ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς»

2005 & 2008: Χειρουργική Κλινική του University Hospital of Heidelberg, Germany, με κύριο αντικείμενο την χειρουργική ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος και την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική

2007: 13ο ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β.

2006: Cuschieri Skills Center, Dundee, Scotland: λαπαροσκοπική χειρουργική ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

Εκπαίδευση και Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2019: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

2014: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ

2012: Λέκτορας Χειρουργικής ΑΠΘ

2008: Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ με βαθμό «Άριστα».

2008: Λήψη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής

2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία», Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, με βαθμό «Άριστα».

1999: Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

1992: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων

Κλινικό/Ερευνητικό ενδιαφέρον

2002-σήμερα: Ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση πειραματικών και κλινικών πρωτοκόλλων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών και πολυκεντρικών κλινικών μελετών

2012-σήμερα: Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών, μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών, μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών

Χειρουργική των κηλών /Aνακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων (Abdominal wall reconstruction) με τεχνικές διαχωρισμού (component separation techniques)

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Χειρουργική ογκολογία

Χειρουργικές Λοιμώξεις

Επαγγελματική Εμπειρία

2019-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής στη Β’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

2014-2019: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής στη Β’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

2012-2014: Λέκτορας Χειρουργικής στη Β’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ

2017-σήμερα: Οργάνωση κλινικών (hands-on) σεμιναρίων για την αποκατάσταση μεγάλων και άλλων περίπλοκων κοιλιοκηλών με τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές

2017-σήμερα: Προσκεκλημένος ομιλητής-εκπαιδευτής σε διεθνή workshops-masterclasses για την αντιμετώπιση περίπλοκων κοιλιοκηλών

2016-σήμερα: Συντονιστής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

2012-2018: Υπεύθυνος τακτικών εξωτερικών ιατρείων Β’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ

2012-σήμερα: Αυτοδύναμο διδακτικό έργο που περιλαμβάνει κλινικά και από αμφιθεάτρου μαθήματα στους φοιτητές ΣΤ΄, Ζ΄, και ΙΑ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ

2012-σήμερα: Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών, μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών, μέλος επταμελών εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών διατριβών και μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών μεταπτυχιακών εργασιών

2009-σήμερα: Εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ανοικτής-λαπαροσκοπικής χειρουργικής και διαχείρισης πολυτραυματία

2007: 13ο ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β.

2006: Cuschieri Skills Center, Dundee, Scotland: λαπαροσκοπική χειρουργική ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού

2002-σήμερα: Ενεργός συμμετοχή στον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση πειραματικών και κλινικών πρωτοκόλλων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών και πολυκεντρικών κλινικών μελετών

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κήλης (European Hernia Society-EHS)

Μέλος της Βρεταννικής Εταιρείας Κήλης (British Hernia Society)

Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Μέλος της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων

Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (European Digestive Surgery-EDS)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού (European Society of Coloproctology- ESCP)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (European Association for Endoscopic Surgery-EAES)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής-Κριτής Επιστημονικών Περιοδικών

Μέλος της συντακτικής επιτροπής 4 διεθνών περιοδικών

Κριτής εργασιών προς δημοσίευση σε >40 έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

160 δημοσιεύσεις (πλήρη άρθρα) σε διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Pubmed, Scopus

24 δημοσιεύσεις (πλήρη άρθρα) σε ελληνικά περιοδικά

>125 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

>20 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

>70 ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σεμινάρια

Συντελεστής απήχησης (Impact Factor) δημοσιευμένων εργασιών: 356

Hirsch Index: 19

Βιβλιογραφικές αναφορές >1400

Συμμετοχές σε συνέδρια

Συμμετοχή σε:

>90 ελληνικά συνέδρια και ημερίδες

>50 ελληνικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα-σεμινάρια–φροντιστήρια

>30 διεθνή συνέδρια

>20 διεθνή σεμινάρια (courses/workshops)

Οργάνωση ελληνικών και διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων

Προεδρεία επιστημονικών εκδηλώσεων

Προσωπικά στοιχεία-Κοινωνική δράση

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκης το 1973 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη

Είναι παντρεμένος με την Παιδίατρο Παναγιώτα Ναλμπάντη και πατέρας δύο παιδιών

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Εθελοντής αιμοδότης σε ατόμα με Μεσογειακή Αναιμία, εθελοντής Αιμοπεταλιοδότης

Ομιλίες ενημέρωσης του κοινού για θέματα πρόληψης

Εθελοντής ιατρός σε αθλητικές εκδηλώσεις

Εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αγροτικό ιατρείο