Τα βιολογικά πλέγματα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το 2000 και είναι κατασκευασμένα είτε από το χόριο χοίρων είτε από το περικάρδιο βοοειδών. Λόγω των υλικών κατασκευής τους, τα βιολογικά πλέγματα μπορούν να τοποθετηθούν σε επιμολυσμένο περιβάλλον με σχετική ασφάλεια. Εντούτοις, παρουσιάζουν δύο βασικά μειονεκτήματα:

  • το ιδιαίτερα υψηλό κόστος
  • το υψηλό ποσοστό υποτροπής της κήλης.

Λύση στα προβλήματα των βιολογικών πλεγμάτων έρχονται να δώσουν τα βιοαπορροφήσιμα πλέγματα.

Βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα

Τα βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα, άρχισαν να τοποθετούνται στους πρώτους ασθενείς στην Ελλάδα από τις αρχές του 2016 με πολύ καλά αποτελέσματα, αντικαθιστώντας τα βιολογικά πλέγματα καθώς υπερέχουν έως ένα βαθμό σε σύγκριση με τα βιολογικά.

Τα βιοαπορροφήσιμα πλέγματα, έχουν την ιδιότητα να απορροφώνται πλήρως από τον ανθρώπινο οργανισμό, γεγονός που επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε μη καθαρό περιβάλλον. Επιπλέον, επειδή η απορρόφησή τους γίνεται με συγκεκριμένο ρυθμό, δίνεται ο χρόνος στον οργανισμό για παραγωγή αυτόλογου ιστού, ο οποίος θα καλύψει την πάσχουσα περιοχή, ώστε όταν το πλέγμα απορροφηθεί τελείως, να έχει δημιουργηθεί καινούργιος και ισχυρός ιστός, ικανός να συγκρατεί τα σπλάγχνα στη φυσιολογική τους θέση.

Τα βιοαπορροφήσιμα συνθετικά πλέγματα είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία αποδομούνται με το πέρασμα του χρόνου (σε διάστημα από 6 έως και 36 μήνες, ανάλογα με το είδος).

Η ιδιότητά τους να απορροφώνται πλήρως, επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε μη καθαρό περιβάλλον.

Τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, τόσο σε πειραματικό όσο και σε κλινικό επίπεδο, είναι πολύ ενθαρρυντικά για την αποτελεσματικότητα αυτών των νέων πλεγμάτων.