• 2015: Χειρουργική Κλινική του Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA, με κύριο αντικείμενο τις προηγμένες επεμβάσεις (ανοικτές, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές) αποκατάστασης δύσκολων/επιπλεγμένων κοιλιοκηλών (Διευθυντής: Prof. Michael Rosen)
 • 2015: Shouldice Clinic, Ontario ,Canada. με κύριο αντικείμενο τις αποκαταστάσεις βουβωκοκήλης χωρίς την χρήση ξένων σωμάτων (τεχνική Shoudlice).
 • 2014: Κέντρο Μαστού- Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ (Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ζωγράφος).
 • 2012: Clinical Fellowship in Endoscopic Hernia Surgery στο Institute of Minimally Access, Metabolic and Bariatric Surgery New Delhi, India (Διευθυντής: Dr. P. Chowbey).
 • 2010-2011: Ενδοσκοπικό Τμήμα, ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς (Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Π. Κατσινέλος), με κύριο αντικείμενο την εκτέλεση διαγκωστικών και θεραπευτικών ενδοσκοπήσεων του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού σωλήνα, την εκτέλεση ERCP, τη χρήση ενδοσκοπικής κάψουλας και το μανομετρικό έλεγχο του πεπτικού σωλήνα.
 • 2008-2009: 9ο Εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής,που οργανώθηκε από το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
 • 2005 και 2008: Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου της Xαϊδελβέργης (Διευθυντής: Καθηγητής M.W. Büchler), με κύριο αντικείμενο τη χειρουργική ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος και την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική.
 • 2007: 13ο ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β.
 • 2007: Advanced Trauma Life Support (ATLS), Θεσσαλονίκη
 • 2007: One Day Pediatric Life Support, Θεσσαλονίκη
 • Συμμετοχή σε προγράμματα (courses) πρακτικής εκπαίδευσης («hands-on») στη χειρουργική των κηλών:
  • 2013: Postgraduate Course in Groin and Ventral Hernia / AMIC (Vienna, Austria)
  • 2013: Course in Open Groin Hernia Repair – ONSTEP Technique, Porto, Portugal
  • 2014: Cadaveric Workshop on Open Hernia Repair – Trepp technique and Posterior Component Separation Technique, Skillslab Erasmus, The Netherlands
  • 2015: Advanced Hernia Techniques and Technologies, Cleveland, OH, USA
  • 2015: Advances in Robotic Hernia Surgery, Cleveland, OH, USA
  • 2016: European Hernia Symposium 2016, Paris
 • Συμμετοχή σε προγράμματα (courses) πρακτικής εκπαίδευσης («hands-on») στη λαπαροσκοπική χειρουργική:
  • 2005: Βασική εκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική (Αθήνα)
  • 2006: Λαπαροσκοπική χειρουργική ανωτέρου πεπτικού (Cuschieri Skills Center, Dundee, Scotland)
  • 2006: Λαπαροσκοπική χειρουργική κατωτέρου πεπτικού (Cuschieri Skills Center, Dundee, Scotland)
  • 2006: Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
  • 2006: Φροντιστήριο Χειρουργικών Δεξιοτήτων σε Πειραματόζωα (Θεσσαλονίκη)
  • 2013: Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery (Clinical Hospital Center, Surgery Clinic, University of Rijeka, Rijeka, Croatia)
 • Συμμετοχή σε προγράμματα (courses) που οργανώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Πεπτικού:
  • 2003: Advanced Postgraduate Course “Surgical Procedures in Colorectal Disease”, Αθήνα
  • 2005: Postgraduate Course on Gastro-Oesophageal Cancer, Αθήνα
  • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2017 (16 κύκλοι)
  • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002, 2002-2003