Επιγαστρική κήλη ή κήλη της λευκής γραμμής ονομάζεται κάθε κήλη που εμφανίζεται κατά μήκος της μέσης (λευκής) γραμμής του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος,  στην περιοχή του επιγαστρίου (δηλαδή στην περιοχή από τον ομφαλό μέχρι την ξιφοειδή απόφυση).

Συνήθως η επιγαστρική κήλη είναι μόνο μία, αλλά περίπου στο 1/5 των περιπτώσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας επιγαστρικές κήλες. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες και συνήθως το περιεχόμενό της είναι  λίπος (προπεριτοναικό ή επίπλουν) και σπανιότερα έλικα εντέρου.

Εκδηλώνεται συνήθως ως ένα μικρό ογκίδιο πάνω από τον ομφαλό (συχνά συγχέεται με λίπωμα), το οποίο δεν εξαφανίζεται πάντα σε κατακεκλιμένη θέση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιγαστρικές κήλες είναι ασυμπτωματικές και η διάγνωσή τους γίνεται τυχαία στα πλαίσια της κλινικής εξέτασης της κοιλίας για κάποιον άλλο λόγο. Ορισμένοι όμως ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα, με συχνότερο τον πόνο, μικρής ή μέτριας έντασης, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία ή ακόμα και επεισόδια εμέτων. Σημαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση της οριστικής διάγνωσης μιας επιγαστρικής κήλης συνεισφέρουν το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία.

 

Θεραπεία της επιγαστρικής κήλης

Θεραπεία εκλογής της επιγαστρικής κήλης είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την ισχυροποίηση του χαλαρού κοιλιακού τοιχώματος.

Με εξαίρεση τις σχετικά μικρές επιγαστρικές κήλες, διαμέτρου μικρότερης των 2εκ, oι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με πρωτογενή συρραφή του χάσματος (χρήση μόνο ραμμάτων), όλες οι υπόλοιπες επιγαστρικές κήλες απαιτούν την τοποθέτηση πλέγματος, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος υποτροπής της κήλης είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η τοποθέτηση του πλέγματος  μπορεί να γίνει τόσο με ανοικτή όσο και με λαπαροσκοπική προσπέλαση. Η κάθε τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και στην τελική  απόφαση για την χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης μιας επιγαστρικής κήλης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τόσο του ασθενούς, όσο και της κήλης.

 

Δείτε αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αποκατάστασης των επιγαστρικών κηλών, ΕΔΩ