Επιγαστρική κήλη ή κήλη της λευκής γραμμής ονομάζεται κάθε κήλη που εμφανίζεται κατά μήκος της μέσης (λευκής) γραμμής του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος,  στην περιοχή του επιγαστρίου (δηλαδή στην περιοχή από τον ομφαλό μέχρι την ξιφοειδή απόφυση).

epigastriki kili

Εικόνα 1. Ασθενής με ευμεγέθη επιγαστρική κήλη

Συνήθως η επιγαστρική κήλη είναι μόνο μία, αλλά περίπου στο 1/5 των περιπτώσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας επιγαστρικές κήλες. Εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες και συνήθως το περιεχόμενό της είναι  λίπος (προπεριτοναϊκό ή επίπλουν) και σπανιότερα έλικα εντέρου.

Εκδηλώνεται συνήθως ως ένα μικρό ογκίδιο πάνω από τον ομφαλό (συχνά συγχέεται με λίπωμα), το οποίο δεν εξαφανίζεται πάντα σε κατακεκλιμένη θέση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιγαστρικές κήλες είναι ασυμπτωματικές και η διάγνωσή τους γίνεται τυχαία στα πλαίσια της κλινικής εξέτασης της κοιλίας για κάποιον άλλο λόγο. Ορισμένοι όμως ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα, με συχνότερο τον πόνο, μικρής ή μέτριας έντασης, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία ή ακόμα και επεισόδια εμέτων. Σημαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση της οριστικής διάγνωσης μιας επιγαστρικής κήλης συνεισφέρουν το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία.

Χειρουργική θεραπεία της επιγαστρικής κήλης

Θεραπεία εκλογής μιας επιγαστρικής κήλης είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία περιλαμβάνει την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την ισχυροποίηση του χαλαρού κοιλιακού τοιχώματος.

Με εξαίρεση τις σχετικά μικρές επιγαστρικές, διαμέτρου μικρότερης του ενός εκατοστού, oι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με πρωτογενή συρραφή του χάσματος (χρήση μόνο ραμμάτων), όλες οι υπόλοιπες επιγαστρικές κήλες απαιτούν την τοποθέτηση πλέγματος, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος υποτροπής της κήλης είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η τοποθέτηση του πλέγματος  μπορεί να γίνει τόσο με ανοικτή όσο και με λαπαροσκοπική προσπέλαση. Η κάθε τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και στην τελική  απόφαση για την χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης μιας επιγαστρικής κήλης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά τόσο του ασθενούς, όσο και της κήλης.

Η κλασική τεχνική αντιμετώπισης μιας επιγαστρικής κήλης είναι η ανοικτή επέμβαση κατά την οποία γίνεται τομή του δέρματος επί της κήλης, παρασκευή του κηλικού σάκου και ανάταξη του περιεχομένου του στην περιτοναϊκή κοιλότητα και ακολούθως εφαρμόζεται κάποια τεχνική πλαστικής αποκατάστασης με τοποθέτηση πλέγματος.

Στις μέρες μας όμως είναι διαθέσιμη η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της επιγαστρικής κήλης. Στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση, μέσα από τρείς πολύ μικρές τομές που γίνονται μακριά από το σημείο της κήλης (συνήθως στην αριστερή πλάγια κοιλιακή  χώρα), πραγματοποιείται:

Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας επιγαστρικής κήλης περιλαμβάνονται

Ειδικότερα, λόγω του μικρότερου κινδύνου λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος και του πλέγματος, η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς που εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα λοίμωξης του τραύματος, όπως είναι οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, οι παχύσαρκοι και οι ανοσοκατεσταλμένοι (πχ λήψη κορτικοστεροειδών ή χημειοθεραπευτικών ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων).

Μετά από την λαπαροσκοπική αποκατάσταση μιας επιγαστρικής κήλης, ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη μέρα του χειρουργείου και μπορεί να επανέλθει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες, αποφεύγοντας όμως την άρση βάρους και γενικότερα την έντονη σωματική δραστηριότητα για 4-8 εβδομάδες. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συστήνεται στον ασθενή να φοράει ζώνη κοιλίας.

Τελευταία εξέλιξη της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας επιγαστρικής κήλης αποτελεί η εκτέλεση αυτής χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα Da Vinci (ρομποτική χειρουργική). Η ρομποτική αποκατάσταση της επιγαστρικής κήλης συνδυάζει τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης μιας επιγαστρικής κήλης, με τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε ρομποτικής επέμβασης είναι η επίσημη πιστοποίηση του χειρουργού.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci.

lamparaskopiki
certificate lamparaskopiki

Σε κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κάθε ασθενής με επιγαστρική κήλη είναι ξεχωριστός και δεν υπάρχει μια χειρουργική τεχνική η οποία να ταιριάζει σε όλους τους ασθενείς. Ο χειρουργός που καλείται να αντιμετωπίσει έναν ασθενή με επιγαστρική κήλη, οφείλει να γνωρίζει όλες τις τεχνικές (ανοικτή, λαπαροσκοπική, ρομποτική) και να επιλέγει την ιδανική για τον συγκεκριμένο ασθενή (εξατομικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση), ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Play Video about Επιγαστρική κήλη - λαπαροσκοπική αποκατάσταση (Laparoscopic Treatment Of Epigastric Hernia)

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Επιγαστρική Κήλη (Λευκής γραμμής)