• Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε όλους τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2004)
  • 1ο Βραβείο για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση στα πλαίσια των εργασιών του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων (12/2005)
  • 1ο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (4/2005)
  • 1ο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 22ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου (4/2007)
  • 1ο Βραβείο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (4/2007)
  • 1ο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων (12/2007)
  • Βραβείο Ιδρύματος Χαριλάου Κ.Κεραμέως για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 27ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου (3/2012)
  • 1ο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση στα πλαίσια των εργασιών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Forum (11/2016)
  • Υποτροφία από το Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο της ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Συγκριτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικόττηας απορροφήσιμων και μη υλικών καθήλωσης πλεγμάτων μετά από ενδοπεριτοναική τοποθέτηση: πειραματική μελέτη σε χοίρους» (03/2017)
  • Υποτροφία από το Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο της ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Έλεγχος στεγανότητας αναστομώσεων παχεός εντέρου με τη χρήση αιμοστατικών προιόντων: πειραματική μελέτη σε επίμυες» (03/2017)