Ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη με θέμα «Hernias: Open approach-TAR technique» στα πλαίσια του British-Greek Surgical Forum, που πραγματοποιήθηκε 29-30 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής