Ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, έδωσε διάλεξη στις 15 Νοεμβρίου 2022 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με θέμα «Χειρουργικές Τεχνικές αντιμετώπισης επιπλεγμένων κοιλιοκηλών” .
Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, μετά από επίσημη πρόσκληση του Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή κ. Δ. Ζαχαρούλη.