Κορυφαίος Χειρουργός & Χειρουργός Αριστείας ο Γρ. Χατζημαυρουδής

Την απονομή των τίτλων του Χειρουργού Αριστείας (SURGEON OF EXCELLENCE) στη χειρουργική κήλης και του Kορυφαίου Χειρουργού (MASTER SURGEON), από τον ίδιο τον γενικό διευθυντή του μεγαλύτερου διεθνούς φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC), Dr. Neil Hutcher, έλαβε ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, ταυτόχρονα με την πιστοποίηση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων»  του Ιατρικού Διαβαλκανικού, το οποίο διευθύνει, ως Κέντρου Αριστείας (CENTER OF EXCELLENCE) στη χειρουργική κηλών. Πρόκειται για  ανώτατη διεθνή διάκριση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα Νοσοκομεία παγκοσμίως.

Οι πιστοποιήσεις δόθηκαν σε ειδική εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου 2022, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και επιθεώρηση που πραγματοποίησε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό ο γενικός διευθυντής του SRC,  ο οποίος είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χειρουργικής τους φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες υγείας που ανταποκρίνονται στα αυστηρώς θεσμοθετημένα πρότυπά του. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία, καθώς έχουν ληφθεί υπόψιν μιας σειράς παραμέτρων όπως είναι:

 • τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων
 • η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 • η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας
 • η εμπειρία και κατάρτιση του πιστοποιημένου Χειρουργού Αριστείας κ. Χατζημαυρουδή
 • η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού

 

Η επιθεώρηση αφορούσε στην αρτιότητα της λειτουργίας των χειρουργείων, της εντατικής μονάδας, της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασθενών, καθώς και θέματα λειτουργίας και επιστημονικών συναντήσεων της υπεύθυνης ιατρικής ομάδας.

Η ανώτατη αυτή διάκριση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών τοιχωμάτων» πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζει  την  αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζονται:

 • Η  πλήρης  εναρμόνιση με αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας κατά τη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Η υψηλή ποιότητα,  μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς.
 • Η μεγάλη χειρουργική εμπειρία, καθώς προϋπόθεση της πιστοποίησης είναι η διενέργεια ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ανά έτος.
 • Η αυστηρή τήρηση όλων των ελεγχόμενων διαδικασιών που καθορίζονται από τον SRC ως απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της τιμητικής διάκρισης (ασφάλεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα).
 • Η συνεχής εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Η συνεχής αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χειρουργών.

 

Στη φωτογραφία, ο Γενικός Διευθυντής του του Surgical Review Corporation (SRC), Dr. Neil Hutcher με τον Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή σε αναμνηστική φωτογραφία απο την απονομή της διάκρισής του ως κορυφαίου χειρουργού διεθνώς.

Διεθνής Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου του κ. Χατζημαυρουδή

arthro

Στο περιοδικό HERNIA, το επίσημο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 η εργασία του Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Κοιλιακών τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού, κ. Γρηγόριου Χατζημαυρουδή, για  τα πολύ θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού (τεχνική TAR) σε ασθενείς με μεγάλες και άλλες σύνθετες κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Πρόκειται  για την πρώτη του είδους της εργασία προερχόμενη από τον Ελλαδικό  χώρο, η οποία περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών με  σύνθετες κήλες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η  δημοσίευση αυτή αποτελεί  αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συσσωρευμένης εμπειρίας του κ. Χατζημαυρουδή και της ομάδας του, στην άρτια εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για την αντιμετώπιση ασθενών με  σύνθετες κήλες και μας δίνει μια θέση μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων Κέντρων στην Ευρώπη.

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης ο Γ. Χατζημαυρουδής

Στις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης που πραγματοποιήθηκαν στις 09/01/2023 στην Αθήνα, με μαζική συμμετοχή, ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, είχε την τιμή να εκλεγεί στην θέση του Αντιπροέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κοινός στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από εξαίρετους συναδέλφους, είναι να διαδραματίσει  η Εταιρεία  ουσιαστικό ρόλο στην ελληνική χειρουργική «πραγματικότητα», τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας στην προώθηση της χειρουργικής της κήλης και της ανακατασκευής των κοιλιακών τοιχωμάτων στον Ελλαδικό χώρο και στην σύσφιξη των σχέσεων και συμπόρευση με τους αντίστοιχους διεθνείς φορείς.

Η Ελληνική Εταιρεία Κήλης είναι ο Επίσημος Επιστημονικός Φορέας της Χειρουργικής των Κηλών των Κοιλιακών Τοιχωμάτων στην Ελλάδα, αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κήλης (European Hernia Society-EHS)

Διάλεξη για τις επιπλεγμένες κοιλιοκήλες στη Λάρισα

Ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, έδωσε διάλεξη στις 15 Νοεμβρίου 2022 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με θέμα «Χειρουργικές Τεχνικές αντιμετώπισης επιπλεγμένων κοιλιοκηλών” .
Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας, μετά από επίσημη πρόσκληση του Διευθυντή της Κλινικής Καθηγητή κ. Δ. Ζαχαρούλη.

Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Διαβαλκανικό

Στις 1-2 Δεκεμβρίου 2022 έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ένα ακόμα διεθνές εκπαιδευτικό κλινικό σεμινάριο (με ζωντανά χειρουργεία) του κ. Γρηγόριο Χατζημαυρουδή, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με θέμα την εφαρμογή των τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων (abdominal wall reconstruction with component separation techniques) σε ασθενείς με μεγάλες/πολύπλοκες κοιλιοκήλες. Στο σεμινάριο αυτό ξένοι χειρουργοί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν από τον κ. Χατζημαυρουδή, μέσω της παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων και διαλέξεων, πάνω στις πιο σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης σύνθετων κοιλιοκηλών.

WEB BANNER ΙΔΚ Δεκεμβρίου

Διάλεξη για τις μετεγχειρητικές κήλες

Ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη με θέμα «Μετεγχειρητικές κήλες: πλεονεκτεί η λαπαροσκοπική (ελάχιστα επεμβατική) της ανοικτής τεχνικής;”.
Η διάλεξη δόθηκε στα πλαίσια Διημερίδας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών, που πραγματοποιήθηκε 9-11 Δεκεμβρίου στα Καλάβρυτα.

Προσκεκλημένος για επέμβαση στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Τον Ιανουάριο του 2023 ο κ. Χατζημαυρουδής μετέβη στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ελλάδας, μετά από επίσημη πρόσκληση της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του Διευθυντή της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Αρχίατρου-Χειρουργού κ. Κωνσταντίνου Μηλιά, με σκοπό την χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς που έπασχε από σύνθετη/περίπλοκη μετεγχειρητική κοιλιοκήλη.
Η επέμβαση διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής.

Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στην τεχνική TAR

Στις 13-14 Φεβρουαρίου 2023 έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης το πρώτο για το 2023 διεθνές εκπαιδευτικό κλινικό σεμινάριο (με ζωντανά χειρουργεία) του κ. Γρηγόριο Χατζημαυρουδή, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με θέμα την εφαρμογή των τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων (abdominal wall reconstruction with component separation techniques) σε ασθενείς με μεγάλες/πολύπλοκες κοιλιοκήλες.
Στο σεμινάριο αυτό ξένοι χειρουργοί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν από τον κ. Χατζημαυρουδή, μέσω της παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων και διαλέξεων, πάνω στις πιο σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης σύνθετων κοιλιοκηλών και να ενημερωθούν για την ενδεδειγμένη χρήση των βιοαπορροφήσιμων πλεγμάτων.

WEB BANNER _ΙΔΚ Φεβρουαρίου