Διεθνής Αναγνώριση του Επιστημονικού Έργου του κ. Χατζημαυρουδή

arthro

Στο περιοδικό HERNIA, το επίσημο  περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης, δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2021 η εργασία του Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Κοιλιακών τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού, κ. Γρηγόριου Χατζημαυρουδή, για  τα πολύ θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού (τεχνική TAR) σε ασθενείς με μεγάλες και άλλες σύνθετες κήλες των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Πρόκειται  για την πρώτη του είδους της εργασία προερχόμενη από τον Ελλαδικό  χώρο, η οποία περιλαμβάνει μία από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών με  σύνθετες κήλες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η  δημοσίευση αυτή αποτελεί  αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συσσωρευμένης εμπειρίας του κ. Χατζημαυρουδή και της ομάδας του, στην άρτια εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για την αντιμετώπιση ασθενών με  σύνθετες κήλες και μας δίνει μια θέση μεταξύ των πλέον εξειδικευμένων Κέντρων στην Ευρώπη.

Κορυφαίος Χειρουργός & Χειρουργός Αριστείας ο Γρ. Χατζημαυρουδής

Την απονομή των τίτλων του Χειρουργού Αριστείας (SURGEON OF EXCELLENCE) στη χειρουργική κήλης και του Kορυφαίου Χειρουργού (MASTER SURGEON), από τον ίδιο τον γενικό διευθυντή του μεγαλύτερου διεθνούς φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC), Dr. Neil Hutcher, έλαβε ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, ταυτόχρονα με την πιστοποίηση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων»  του Ιατρικού Διαβαλκανικού, το οποίο διευθύνει, ως Κέντρου Αριστείας (CENTER OF EXCELLENCE) στη χειρουργική κηλών. Πρόκειται για  ανώτατη διεθνή διάκριση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας την οποία έχουν λάβει ελάχιστα Νοσοκομεία παγκοσμίως.

Οι πιστοποιήσεις δόθηκαν σε ειδική εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου 2022, μετά από αυστηρή αξιολόγηση και επιθεώρηση που πραγματοποίησε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό ο γενικός διευθυντής του SRC,  ο οποίος είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την ασφάλεια των ασθενών με σκοπό την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της χειρουργικής τους φροντίδας. Ο SRC πιστοποιεί κορυφαία νοσοκομεία, χειρουργούς και επαγγελματίες υγείας που ανταποκρίνονται στα αυστηρώς θεσμοθετημένα πρότυπά του. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία, καθώς έχουν ληφθεί υπόψιν μιας σειράς παραμέτρων όπως είναι:

 • τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και ασφάλειας των επεμβάσεων αποκατάστασης κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων
 • η χρήση υπερσύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
 • η αυστηρή εφαρμογή πολιτικής και πρωτοκόλλων ποιότητας
 • η εμπειρία και κατάρτιση του πιστοποιημένου Χειρουργού Αριστείας κ. Χατζημαυρουδή
 • η άριστη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού

 

Η επιθεώρηση αφορούσε στην αρτιότητα της λειτουργίας των χειρουργείων, της εντατικής μονάδας, της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασθενών, καθώς και θέματα λειτουργίας και επιστημονικών συναντήσεων της υπεύθυνης ιατρικής ομάδας.

Η ανώτατη αυτή διάκριση του «Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών τοιχωμάτων» πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζει  την  αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζονται:

 • Η  πλήρης  εναρμόνιση με αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας κατά τη διάγνωση, θεραπεία και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος.
 • Η υψηλή ποιότητα,  μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της χειρουργικής αντιμετώπισης του ασθενούς.
 • Η μεγάλη χειρουργική εμπειρία, καθώς προϋπόθεση της πιστοποίησης είναι η διενέργεια ενός σημαντικά μεγάλου αριθμού επεμβάσεων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος ανά έτος.
 • Η αυστηρή τήρηση όλων των ελεγχόμενων διαδικασιών που καθορίζονται από τον SRC ως απαιτούμενες για την απόκτηση και διατήρηση της τιμητικής διάκρισης (ασφάλεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα).
 • Η συνεχής εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Η συνεχής αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα χειρουργών.

 

Στη φωτογραφία, ο Γενικός Διευθυντής του του Surgical Review Corporation (SRC), Dr. Neil Hutcher με τον Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή σε αναμνηστική φωτογραφία απο την απονομή της διάκρισής του ως κορυφαίου χειρουργού διεθνώς.

Ομιλητής στο Kick-off meeting της BD για τη χειρουργική κηλών

Ο πιστοποιημένος Χειρουργός Αριστείας (Surgeon Of Excellence) και Kορυφαίος Χειρουργός κήλης (Master Surgeon) κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο Kick-off meeting της BD δίνοντας δύο διαλέξεις με θέματα «Complex  Abdominal Wall Reconstruction-Ανακατασκευή Κοιλιακών Τοιχωμάτων σε Ασθενείς με Σύνθετες Κήλες”  και “Hernia Prevention-Πρόληψη κηλών” στις 9 Νοεμβρίου 2022, στην Αθήνα.

Ελλαδο – Κυπριακό Χειρουργικό συνέδριο

Ο πιστοποιημένος Χειρουργός Αριστείας (SURGEON OF EXCELLENCE) και Kορυφαίος Χειρουργός κήλης (MASTER SURGEON) κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, έδωσε διάλεξη με θέμα «Πρόσθιος και οπίσθιος διαχωρισμός κοιλιακών τοιχωμάτων: κανόνες και ενδείξεις» στα πλαίσια του 15oυ Ελλαδο-Κυπριακού Χειρουργικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 04-06 Νοεμβρίου 2022, στην Πάφο της Κύπρου.

Ομιλητής στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κήλης 2022

Ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής είχε την τιμή να συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής (Faculty Member) στο 44ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κήλης, που πραγματοποιήθηκε στο Manchester της Αγγλίας 18-22 Οκτωβρίου 2022, δίνοντας μία διάλεξη με τίτλο «Elective Incisional hernia session: How I learnt TAR-My results” και συμμετέχοντας ως σχολιαστής σε στρογγύλη τράπεζα με τίτλο «The Great Registry Debate”. Παράλληλα με τα παραπάνω, είχε τρείς (3) παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών και πιο συγκεκριμένα, μια προφορική παρουσίαση (oral presentation), μια παρουσίαση βίντεο (video presentation) και μία αναρτημένη ανακοίνωση (poster presentation), με τις οποίες είχε την ευκαιρία να εκθέσει μέρος του πλούσιου επιστημονικού  έργου του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του οποίου ηγείται στη Θεσσαλονίκη.

Διάλεξη στο Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών Λοιμώξεων – Τραύματος

Ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη με θέμα «Ανοικτή Κοιλία: Αίτια-Προδιαθεσικοί Παράγοντες», στα πλαίσια του 15oυ Πανελληνίου Σεμιναρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων-Τραύματος, που πραγματοποιήθηκε 07-09 Οκτωβρίου 2022, στην Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας.

British-Greek Surgical Forum

Διάλεξη με θέμα «Hernias: Open approach-TAR technique» στα πλαίσια του British-Greek Surgical Forum, που πραγματοποιήθηκε 29-30 Σεπτεμβρίου  στην Θεσσαλονίκη, έδωσε ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής και Διευθυντής του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής  

Εκπαίδευση στις ΗΠΑ

ekpaideusi-ipa

Στη φωτογραφία οι κ.κ. Ι. Belyansky και Γ. Χατζημαυρουδής

Τον Ιούλιο του 2022 ο κ. Χατζημαυρουδής μετέβη στο Κέντρο Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Anne Arundel Medical Center, στο Maryland των ΗΠΑ, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή του σε καινοτόμες τεχνικές ρομποτικής αποκατάστασης σύνθετων κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων που εφαρμόζονται από τον  Διευθυντή του Κέντρου Igor Belyansky. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Igor Belyansky  θεωρείται εκ των κορυφαίων χειρουργών κήλης όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως, και το όνομά του αποτελεί σημείο αναφοράς στη ρομποτική αποκατάσταση κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Ο κ. Χατζημαυρουδής, Συντονιστής & Εκπαιδευτής σε σεμινάριο της ΕΧΕ για τις κήλες

Ο κ. Χατζημαυρουδής, Συντονιστής & Εκπαιδευτής

Με μεγάλη συμμετοχή (fully booked) διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 01-02 Ιουλίου 2022  εκπαιδευτικό σεμινάριο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Στο σεμινάριο αυτό ειδικευόμενοι της Γενικής Χειρουργικής από διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας είχαν την ευκαρία να εκπαιδευθούν μέσω διαλέξεων, αλλά και πρακτικής εξάσκησης, στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών και την ανακατασκευή κοιλιακών τοιχωμάτων.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου, ο κ. Χατζημαυρουδής είχε την ευκαρία την 1η μέρα να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα βασικά βήματα των τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων για την ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων, ενώ την 2η μέρα συμμετείχε ενεργά στην πρακτική εκπαίδευσή τους. 

learning
seminar

Webinars για την προφυλακτική χρήση πλέγματος & την πρόληψη εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης

Webinars-2

Τον Απρίλιο και Ιούνιο του 2022 ο κ. Χατζημαυρουδής πραγματοποίησε δύο διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για τον ρόλο της προφυλακτικής χρήσης ειδικού τύπου πλέγματος, για την πρόληψη εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης μετά από επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα. 

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών, που απευθύνονταν σε συναδέλφους χειρουργούς, ήταν η παρουσίαση

 • του μηχανισμού εμφάνισης μιας μετεγχειρητικής κήλης
 • των προδιαθεσικών παραγόντων εμφάνισής της 
 • των διαθέσιμων τρόπων πρόληψής της, και
 • της εμπειρίας του κ. Χατζημαυρουδή από την χρήση ειδικού τύπου πλέγματος ως μεθόδου πρόληψης εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές μελέτες που υπερτονίζουν την σημασία της προφυλακτικής τοποθέτησης πλέγματος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (πχ παχύσαρκους ασθενείς, ασθενείς με διαταραχές του συνδετικού ιστού, ασθενείς με καρκίνο του πεπτικού σωλήνα) με σκοπό την πρόληψη εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης.