Το 2ο κλινικό σεμινάριο (1ο Διεθνές Masterclass στην Ελλάδα) για την εφαρμογή ατραυματικών μεθόδων καθήλωσης πλεγμάτων, σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης κηλών, πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού, κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν χειρουργοί από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν στην ατραυματική καθήλωση πλεγμάτων  με τη χρήση ειδικής βιοσυνθετικής κόλλας, η οποία είναι απόλυτα ασφαλής και κατάλληλη για εφαρμογή στο ανθρώπινο σώμα. Η εκπαίδευση περιλάμβανε  διαλέξεις, αλλά και  την παρακολούθηση χειρουργικών επεμβάσεων μέσα στο χώρο των χειρουργείων (live surgeries).

Πλεονεκτήματα  της συγκεκριμένης τεχνικής – η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξειδικευμένο Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού-  είναι ότι περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιου πόνου, όπως επίσης και άλλων επιπλοκών, μετά από επεμβάσεις αποκατάστασης κηλών.