Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ 2019 ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΌ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΌ-2

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο με την ομάδα των εκπαιδευόμενων χειρουργών.

Το τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για χειρουργούς από Μ. Ανατολή με θεωρητικές διαλέξεις και κλινική χειρουργική εμπειρία, πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στις 2 Μαίου του 2019, με εκπαιδευτή τον Αναπλ. καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ, κ. Γρηγόριο Χατζημαυρουδή.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν Χειρουργοί από τη Μέση Ανατολή. Αντίστοιχα σεμινάρια για ξένους ιατρούς πάνω στις εξειδικευμένες τεχνικές αντιμετώπισης μεγάλων μετεγχειρητικών κηλών που εφαρμόζονται μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό και σε πολύ λίγα εξειδικευμένα Κέντρα διεθνώς, θα πραγματοποιηθούν εκ νέου στις 8 & 9 Απριλίου και στις 13 & 24 Σεπτεμβρίου.

IMG_1918-3