Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Μαΐου 2022

στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, νέο διεθνές εκπαιδευτικό κλινικό σεμινάριο (με ζωντανά χειρουργεία) που διοργανώθηκε από τον κ. Γρηγόριο Χατζημαυρουδή, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, με θέμα την εφαρμογή των τεχνικών διαχωρισμού  των κοιλιακών τοιχωμάτων (abdominal wall reconstruction with component separation techniques) σε ασθενείς με μεγάλες/πολύπλοκες κοιλιοκήλες.

Στο σεμινάριο, ξένοι χειρουργοί είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν από τον κ. Χατζημαυρουδή, μέσω της παρακολούθησης ζωντανών χειρουργείων και διαλέξεων, πάνω στις πιο σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης σύνθετων κοιλιοκηλών και να ενημερωθούν για την ενδεδειγμένη χρήση των βιοαπορροφήσιμων πλεγμάτων.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής