Ο κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη με θέμα «Sports Hernia» στα πλαίσια του «2nd Congress Recent Advances in Sport Injuries, Trends and Prevention», που πραγματοποιήθηκε 18-21 Ιανουαρίου 2023 στην Θεσσαλονίκη.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής