Ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής είχε την τιμή να συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής (Faculty Member) στο 44ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κήλης, που πραγματοποιήθηκε στο Manchester της Αγγλίας 18-22 Οκτωβρίου 2022, δίνοντας μία διάλεξη με τίτλο «Elective Incisional hernia session: How I learnt TAR-My results” και συμμετέχοντας ως σχολιαστής σε στρογγύλη τράπεζα με τίτλο «The Great Registry Debate”. Παράλληλα με τα παραπάνω, είχε τρείς (3) παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών και πιο συγκεκριμένα, μια προφορική παρουσίαση (oral presentation), μια παρουσίαση βίντεο (video presentation) και μία αναρτημένη ανακοίνωση (poster presentation), με τις οποίες είχε την ευκαιρία να εκθέσει μέρος του πλούσιου επιστημονικού  έργου του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων του οποίου ηγείται στη Θεσσαλονίκη.