Ο πιστοποιημένος Χειρουργός Αριστείας (Surgeon Of Excellence) και Kορυφαίος Χειρουργός κήλης (Master Surgeon) κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο Kick-off meeting της BD δίνοντας δύο διαλέξεις με θέματα «Complex  Abdominal Wall Reconstruction-Ανακατασκευή Κοιλιακών Τοιχωμάτων σε Ασθενείς με Σύνθετες Κήλες”  και “Hernia Prevention-Πρόληψη κηλών” στις 9 Νοεμβρίου 2022, στην Αθήνα.