Πρωτοποριακές Τεχνικές Αντιμετώπισης -3

Άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή, στο Health της εφημερίδας REALNEWS με θέμα τις πρωτοποριακές τεχνικές στην αντιμετώπιση σύνθετων κηλών που εφαρμόζει στο Κέντρο αντιμετώπισης σύνθετων Κηλών και Κοιλιακών Τοιχωμάτων του Ιατρικού Διαβαλκανικού του οποίου είναι επικεφαλής.