Ο κ. Χατζημαυρουδής, Συντονιστής & Εκπαιδευτής

Με μεγάλη συμμετοχή (fully booked) διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 01-02 Ιουλίου 2022  εκπαιδευτικό σεμινάριο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. Στο σεμινάριο αυτό ειδικευόμενοι της Γενικής Χειρουργικής από διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδας είχαν την ευκαρία να εκπαιδευθούν μέσω διαλέξεων, αλλά και πρακτικής εξάσκησης, στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση κηλών και την ανακατασκευή κοιλιακών τοιχωμάτων.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου, ο κ. Χατζημαυρουδής είχε την ευκαρία την 1η μέρα να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα βασικά βήματα των τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων για την ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων, ενώ την 2η μέρα συμμετείχε ενεργά στην πρακτική εκπαίδευσή τους. 

learning
seminar
Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής