Ο κύριος Χατζημαυρουδής χειρούργησε την μητέρα μου. Είναι εξαιρετικός χειρούργος και η εγχείριση ήταν απόλυτα επιτυχής