ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Μέλος της οργανωτικής Επιτροπής της 10ης Μετεκπαιδευτικής Ημερίδας του ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς» με θέμα: «Νευροψυχιατρικές διαταραχές στην καθημερινή Νοσοκομειακή Πρακτική»,  31 Ιανουαρίου 2009
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 7th Biennial Meeting of the MSCP, 22-24 April 2010
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής, 25-27 Μαίου 2012
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 12ου Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Καβάλα, 9-11 Οκτωβρίου 2015
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 2nd Applied Basic Clinical Seminar (abcs3), Thessaloniki, 22-24/4/2016
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας της Β’ Χειρουργικής Κλινικής με θέμα: «Από τον όζο στον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα», 14 Μαίου 2016
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής, 10-12 Ιουνίου 2016
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 22ου Επιστημονικού Συνεδρίου των Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ), 13-15 Μαίου 2016
 • Ειδικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Forum, 12-14 Νοεμβρίου 2016
 • Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Forum, 12-14 Νοεμβρίου 2016
 • Μέλος της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του CO.RE-1 Conference in Regenerative Medicine με τίτλο “Stem Cells in Surgery”, Τhessaloniki, 7-8 April 2017
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3nd Applied Basic Clinical Seminar (abcs3), Thessaloniki, 28-30 April 2016
 • Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας της Β’ Χειρουργικής Κλινικής με θέμα: «Βουβωνοκήλη: από την τεχνική Bassini στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές», Θεσσσαλονίκη 13 Μαίου 2017
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 23ου Επιστημονικού Συνεδρίου των Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ), 12-14 Μαίου 2017
 • Μέλος της Οργανωτικής-Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας Λοιμωξιολογίας με θέμα: «Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις: από το πρόβλημα στη λύση;», ΓΝΘ Γ.Γεννηματάς, 23 Ιουνίου 2017
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2017
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 3-5 Νοεμβρίου 2017

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • Οργάνωση Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, υπό την αιγίδα του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Ε. (2017)
 • Οργάνωση 1ου Διεθνούς Σεμιναρίου για τον οπίσθιο διαχωρισμό των κοιλιακών τοιχωμάτων, με αποκλειστικά διεθνή συμμετοχή (2017)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Προεδρείο σε συνεδρία ανακοινώσεων, 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum, 12/11/2016
 • Προεδρείο σε συνεδρία ανακοινώσεων, 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum, 12/11/2016
 • Προεδρείο σε ομιλίες στην Ημερίδα της Β’ Χειρουργικής Κλινικής με θέμα: «Βουβωνοκήλη: Από την τεχνική Bassini στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές», 13/5/2017
 • Προεδρείο σε συνεδρία ανακοινώσεων του 13ου Συνεδρίου της ΧΕΒΕ, 3/11/2017
 • Προεδρείο σε στρογγύλη τράπεζα του 13ου Συνεδρίου της ΧΕΒΕ, 4/11/2017

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διεθνή Συνέδρια

 • New trends in cardiology, Thessaloniki, Greece, 1-2 March 2002
 • International Surgical Forum, Athens 9-12 November 2002
 • 1st International Congress on Colorectal Cancer, Chalkidiki, Greece 28-30 May, 2004
 • International Surgical Forum, Thessaloniki 2-5 October 2004
 • 7th International Symposium on Advanced Laparooendoscopic Surgery, Ioannina, Greece, 19-22 May 2005
 • International Conference on Surgical Infections, Stockholm, Sweden, 6-8 September 2006
 • International Surgical Forum, Athens, 22-26 November 2006
 • 29th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007 (15 CME credits)
 • 1st Pan-Hellenic Congress on Surgical Clinical Oncology and Prevention in Makedonia with International Participation, Thessaloniki, Greece, 30 August-1 September 2007
 • International Surgical Forum, Athens, 12-15 November 2008
 • 3ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2009
 • 13th Surgical Week, Chalkidiki, 26-31 July 2009
 • 4th International Hernia Congress, Berlin, Germany, 9-12 September 2009
 • GIST GOLS, Vienna, Austria, 23-25 October 2009
 • GIST GOLS, Helsinki, Finland, 1-3 October 2010
 • 5th International Hernia Congress, Istanbul, Turkey, 6-9 October 2010
 • GIST GOLS, Athens, Greece, 21-23 October 2011
 • 10th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Paris, France, 1-5 July 2012
 • GIST and NET GOLS, Athens, Greece, 26-28 October 2012
 • International Surgical Forum, Athens, Greece, 21-24 November 2012
 • 21st EAES Congress, Vienna, Austria, June 2013
 • 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28 June 2014
 • Abdominal Wall Reconstruction, Washington, USA June 2014
 • Rotterdam interactive Congress on hernia and Symposium on European Prospective Registries fror Ventral Abdominal Wall Hernias, Rotterdam, Netherlands, 11-12/12/2014
 • 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milan, Italy, 25-29 April 2015
 • 25th Conference oft he European Wound Management Association, London, UK, 13-15 Μay 2015
 • 101th Clinical Congress of the American College of Surgeons, Chicago, IL, USA, 4-8 October 2015
 • Abdominal Wall Reconstruction, Washington, DC, USA 4-6 June 2015
 • 38th International Congress oft he European Hernia Society, Rotterdam, the Netherlands, 5-8 June 2016
 • Abdominal Wall Reconstruction, Washington, DC, USA June 2016
 • International Surgical Forum, Athens, Greece, 12-14 November 2016
 • Abdominal Wall Reconstruction Europe, London, UK 2-4 February 2017
 • RE-1 Conference in Regenerative Medicine, Thessaloniki, Greece, 7-8 April 2017
 • 39th Congress of European Hernia Association, Vienna, Austria, 24-27 May 2017

 

Διεθνή σεμινάρια (courses / workshops)

 • Advanced Postgraduate Course “Surgical Procedures in Colorectal Disease” Athens, Greece, 20 November 2003
 • Postgraduate Course on Gastro-Oesophageal Cancer, Athens, Greece, 10 November 2005
 • EAES Upper Gastrointestinal Laparoscopic Course, Cuschieri Skill Center, University of Dundee, Gr. Britain, 6-9 February 2006
 • EAES Lower Gastrointestinal Laparoscopic Course, Cuschieri Skill Center, University of Dundee, Gr. Britain, 4-7 December 2006
 • Advanced Trauma Life Support (ATLS), Thessaloniki, Greece, 10-11 March 2007
 • Advanced Life Support Provider Course (ALS), Thessaloniki, Greece, 16-17 June 2007
 • One day Paediatric Life Support, Thessaloniki, Greece, 22 June 2007
 • Rectumkarzinom- Diagnose, Therapie, Nachsorge, Heidelberg, Germany, 14 May 2008
 • eSURGE European Sarcoma and GIST Surgery Master Class, Villejuif, France, 24-25 November 2011
 • RECLAIM Investigators’ Meeting, Madrid, Spain, 24-25 May 2012
 • Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery, Clinical Hospital Center, Surgery Clinic, University of Rijeka, Rijeka, Croatia, 14-15 February 2013
 • Winter School: “The multidisciplinary therapeutic approach of rare tumors”, Volos, Greece, 28 February-3 March 2013
 • Postgraduate Course in Groin and Ventral Hernia / AMIC, Vienna, Austria, June 2013
 • Course in Open Groin Hernia Repair – ONSTEP Technique, Porto, Portugal, November 2013
 • Cadaveric Workshop on Open Hernia Repair – Trepp technique and Posterior Component Separation Technique, Skillslab Erasmus, The Netherlands, December 2014
 • Advanced Hernia Techniques and Technologies, Cleveland, OH, USA, 13-14 September 2015
 • Advances in Robotic Hernia Surgery, Cleveland, OH, USA, 23 October 2015
 • European Hernia Symposium 2016, Paris, France 14-15 October 2016

 

Ελληνικά Συνέδρια-Ημερίδες 

 • Ημερίδα της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. , με θέμα: «Ηπατίτιδα C», Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2000
 • Επιστημονικό Συνέδριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινική; Α.Π.Θ., με θέμα: «Υπερλιπιδαιμίες και αθηροσκλήρωση στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, 1-3 Φεβρουαρίου 2001
 • 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Λάρισα, 27-29 Απριλίου 2001
 • 22η Ενημερωτική Παιδιατρική Ημερίδα της Α΄ Παιδιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2001
 • 22ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 22-24 Νοεμβρίου 2001
 • Επιστημονική Ημερίδα του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου, με θέμα: «Καρκίνος πνεύμονος: Ακτινολογική διερεύνηση-απεικονιστικά προβλήματα», Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2002
 • 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 21-23 Φεβρουαρίου 2002
 • Επιστημονική Ημερίδα της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης με θέμα: «Μετεγχειρητικές συμφύσεις: Νεότερα δεδομένα», Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2002
 • 9η Ημερίδα της Καρδιολογικής Κλινικής του 424 Γεν. Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2002
 • Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων , με θέμα: «Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση των χειρουργικών λοιμώξεων», Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2002
 • 3ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 16-18 Μαΐου 2002
 • Εναρκτήριο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αλεξανδρούπολη, 19-21 Σεπτεμβρίου 2002
 • 7η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, Αλεξανδρούπολη, 19-21 Σεπτεμβρίου 2002
 • Φθινοπωρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη, 4-5 Οκτωβρίου 2002
 • 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002
 • 6ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 13-16 Νοεμβρίου 2003
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 20-23 Νοεμβρίου 2003
 • Ημερίδα του Β΄ ΠΕ.ΣΥ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Αξιολόγηση της Α΄ Φάσης και σχεδιασμός της Β΄Φάσης του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού των Κέντρων Υγείας για την πρόληψη των εξαρτήσεων», Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2004
 • Ημερίδα της Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ. με θέμα: «Καρωτιδική νόσος-Αγγειοπλαστική: απλή πρόοδος ή επανάσταση;», Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2004
 • 3η Φθινοπωρινή Ημερίδα Χειρουργικών Λοιμώξεων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων, Χαλκιδική, 11 Σεπτεμβρίου 2004
 • 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2004
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 25-27 Φεβρουαρίου 2005
 • 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 10-13 Απριλίου 2005
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, 19-22 Μαΐου 2005
 • 5η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, 19-22 Μαΐου 2005
 • 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Οκτωβρίου 2005
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 10-13 Νοεμβρίου 2005
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη, 25-27 Νοεμβρίου 2005 (9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 4η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Δράμα, 3 Δεκεμβρίου 2005
 • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη, 9-11 Δεκεμβρίου 2005 (15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Διακλινική ημερίδα, από τη Β΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ και την Α’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, με θέμα: «Η χρήση του γαστρεντερικού σωλήνα στη χειρουργική του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος», Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2006
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κήλης, Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2006
 • 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006
 • Ημερίδα Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού, Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2006 (5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 1η Ετήσια Γαστρεντερολογική Εκπαιδευτική Διημερίδα, Θεσσαλονίκη, 12-13 Μαΐου 2006 (9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 2η Ημερίδα Μεταμοσχεύσεων Ήπατος: νεότερα δεδομένα στην περιεγχειρητική περίοδο, Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2006
 • Επιστημονική Ημερίδα Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ με θέμα: Λοιμώξεις, Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2006 (5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Ημερίδα ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς, με θέμα: Νοσογόνος Παχυσαρκία, Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2006
 • Διημερίδα Α΄ Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Δεοντολογικά, ηθικά και νομικά ζητήματα στην ιατρική πράξη», Θεσσαλονίκη, 10-11 Νοεμβρίου 2006 (11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 22-26 Νοεμβρίου 2006 (27 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Μετεκπαιδευτική Διημερίδα με θέμα: « Η χρήση των νέων συρραπτικών εργαλείων στην Ανοικτή-Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Πεπτικού», Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 2006
 • 7η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», με θέμα: «Νοσοκομειακές Λοιμώξεις», Θεσσαλονίκη, 13 Ιανουαρίου 2007 (4 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Φροντίδας Κατακεκλιμένων και Χρονίως Πασχόντων Ασθενών, Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2007
 • 13ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007
 • 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου 2007 (18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 2ο Συμπόσιο Αγγειοχειρουργική και Αγγειολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα 1-3 Ιουνίου 2007 (12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 8η Εκπαιδευτική Ημερίδα ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς, με θέμα: «Χειρουργικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας», Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2007
 • 8η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Θεσσαλονίκη, 22-24 Ιουνίου 2007 (6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 4-7 Οκτωβρίου 2007 (21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 18-21 Οκτωβρίου 2007 (15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 6η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα, 16-18 Νοεμβρίου 2007 (12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων, Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2007 (15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 7-9 Δεκεμβρίου 2007 (15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος του Μαστού», Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2008 (8 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2008
 • Διημερίδα-Συμπόσιο Μαστού με θέμα:»Πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού», Θεσσαλονίκη, 27-28 Σεπτεμβρίου 2008
 • 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2008 (24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 1ο Ετήσιο Συνέδριο με θέμα: «Σύγχρονες εξελίξεις της Λοιμωξιολογίας», Θεσσαλονίκη, 4-6 Δεκεμβρίου 2008 (18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 3η Πανελλήνια Ημερίδα Ογκολογίας Πεπτικού με θέμα: «Νεοπλάσματα παγκρέατος», Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 2008
 • 1η Ημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης με θέμα: «Σήψη 2009», Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2009 (6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαρτίου 2009
 • 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2-5 Απριλίου 2009
 • 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2009
 • 9o Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 2009
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κήλης, Αθήνα 27-29 Νοεμβρίου 2009
 • 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2010
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα, 11-13 Ιουνίου 2010
 • Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Επίκαιρα θέματα χειρουργικών λοιμώξεων», Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, 18 Δεκεμβρίου 2010
 • 4ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, 19-22/5/2011
 • 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 8-10 Δεκεμβρίου 2011
 • 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 21-24 Νοεμβρίου 2012
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 27-29 Σεπτεμβρίου 2013
 • 11ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος 25-27 Οκτωβρίου 2013
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Αθήνα, 5-8 Δεκεμβρίου 2013
 • 20ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 9-11 Μαίου 2014
 • Διημερίδα με θέμα Ενδοσκοπική και χειρουργική προσέγγιση παθήσεων του πεπτικού: σύγχρονες απόψεις, Θεσσαλονίκη, 16-17/5/2014
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου, 22-24 Μαίου 2014
 • 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και διεθνές χειρουργικό Forum, 12-15 Νοεμβρίου 2014
 • 13ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, 11-13 Δεκεμβρίου 2015
 • 1ο Ειδικό συνέδριο: Μυστικά στη θεραπευτική στρατηγική του καρκίνου του οισοφάγου και του στομάχου», 26-27 Φεβρουαρίου 2016
 • 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 12-14 Νοεμβρίου 2016
 • Ημερίδα της Β’ Χειρουργικής Κλινικής με θέμα: «Από τον όζο στον καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα», 114 Μαίου 2016
 • 36Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 25-28 Νοεμβρίου 2016
 • Ημερίδα της Β’ Χειρουργικής Κλινικής με θέμα: «Βουβωνοκήλη: από την τεχνική Bassini στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές», 13/5/2017
 • 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2017
 • 2ο Συμπόσιο SALONICA 2017, Θεσσαλονίκη, 13-14 Οκτωβρίου 2017
 • 13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 3-5 Νοεμβρίου 2017
 • 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2017

 

  Ελληνικά μετεκπαιδευτικά μαθήματα – Σεμινάρια – Φροντιστήρια

 • Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Θεσσαλονίκης και εκπαίδευση στην εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, Θεσσαλονική, 9-31 Ιανουαρίου 1996
 • 4ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιολογίας, υπό την αιγίδα της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 21-22 Μαΐου 1999
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2000-2001
 • 3o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Ηχοκαρδιογραφία της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 19-20 Ιανουαρίου 2001
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στα πλαίσια του Επιστημονικού Συνεδρίου «Υπερλιπιδαιμίες & αθηροσκλήρωση στον 21ο αιώνα, Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2001
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, Α.Π.Θ., 2001-2002
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β΄ Χειρουργικής Κλινικής, Α.Π.Θ., 2002-2003
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2002-2003
 • 1η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», με θέμα: «Σύγχρονες απόψεις αντιμετώπισης του πολυτραυματία (ενήλικα-παιδιού)», Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2003
 • 2η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», με θέμα: «Αρθροπάθειες», Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2003
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2003-2004
 • 3η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», με θέμα: «Αποκατάσταση-Επανένταξη», Θεσσαλονίκη 28 Φεβρουαρίου 2004
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας 2004, Θεσσαλονίκη, 17-19 Μαΐου 2004
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία», με θέμα: «Παθήσεις του παχέος εντέρου», Θεσσαλονίκη, 22-23 Μαΐου 2004
 • Σεμινάριο απεικόνισης μαστού: από την ανατομία μέχρι την παθολογία, Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2004
 • Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο με θέμα: «Εγχειρητικές επιλογές στις χειρουργικές παθήσεις οισοφάγου-στομάχου», στα πλαίσια του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2004
 • Μετεκπαιδευτικό Φροντιστήριο με θέμα: «Νεοπλάσματα του παγκρέατος», στα πλαίσια του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 1 Οκτωβρίου 2004
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2004-2005
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (βασική εκπαίδευση) της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (EAES), Αθήνα, 19-20 Φεβρουαρίου 2005
 • 4η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», με θέμα: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν», Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2005
 • Μετεκπαιδευτική Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού με θέμα: «Νόσοι παγκρέατος και χοληφόρων: διεπιστημονική προσέγγιση για καλύτερα αποτελέσματα, Βόλος 10-12 Ιουνίου 2005 (6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 10ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο με θέμα «Αναπνευστική ανεπάρκεια: απεικόνιση και θεραπεία», Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2005
 • 5η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», με θέμα: «Ηθικά διλήμματα», Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2005
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2005-2006 (10 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
 • Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 3-5 Μαρτίου 2006
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Πολυτραυματίας-αρχική αντιμετώπιση, στα πλαίσια του 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2006
 • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας 2006, Θεσσαλονίκη, 22-24 Μαΐου 2006 (15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού με θέμα: Νεοπλάσματα Παγκρέατος, Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2006 (6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ με θέμα: Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών, Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2006 (6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Φροντιστήριο Χειρουργικών Δεξιοτήτων σε Πειραματόζωα, Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 2006 (6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2006-2007 (7 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 1ο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Βασικής Διαχείρισης Αεραγωγού, Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2007
 • Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2007 (3 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Εφηρμοσμένης Εγχειρητικής Ανατομικής με θέμα: «Εγχειρητική ανατομική ήπατος-εξωηπατικών χοληφόρων», Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2007
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2007-2008
 • 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Καρκίνος του μαστού: από το γονίδιο στη θεραπεία», Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008
 • 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Εφηρμοσμένης Εγχειρητικής Ανατομικής της Β΄Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, με θέμα: «Εγχειρητική ανατομική παγκρέατος», Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2008
 • 10η Μετεκπαιδευτική Ημερίδα του ΓΝΘ «Γ.Γεννηματάς» με θέμα: «Νευροψυχιατρικές διαταραχές στην καθημερινή Νοσοκομειακή Πρακτική», Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2009 (4 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης)
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2008-2009
 • Πρακτικό Σεμινάριο (Course) Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Β’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2008
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2009-2010
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2010-2011
 • Συνεχιζόμενη εκπαιδευση από το Β’ Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Α.Ν.Θ. Θεαγένειο με θέμα: «Όγκοι μαλακών μορίων και δέρματος», Νυμφαίο, Φλώρινα, 8-9 Ιουνίου 2012
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2011-2012
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2012-2013
 • Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην τεχνητή διατροφή: Nutrition Academy, Ελληνικη Χειρουργική Εταιρεία, Καστοριά, 30-31 Μαρτίου 2013
 • 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ με θέμα «Διαβάζοντας τα ίχνη των καρκίνων του πεπτικού», Θεσσαλονίκη, 22-24/11/2013
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2013-2014
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2014-2015
 • 3ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα, 6-7 Ιουνίου 2015
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2015-2016
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2016-2017
 • Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα, 10-11 Δεκεμβρίου 2016