15ο συνέδριο χειρουργικής ετ. Β.Ε-2

Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΧΕΒΕ) που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 5-7 Νομεβρίου του 2021, συμμετείχε ως ομιλητής ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής του ΑΠΘ, Γρηγόρης Χατζημαυρουδής.