ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ 14ο Πανελληνιο Συνεδριο Λαπαροενδοσκοπικης Χειρουργικης 92021 -2

Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσενδοσκοπικής Χειρουργικής που διεξήχθη στη Λάρισα στις 10-12 Σεπτεμβρίου του 2021, συμμετείχε ως ομιλητής ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Λαπαροσκόπος Χειρουργός,  Γρηγόρης Χατζημαυρουδής.

Το συνέδριο διεξήχθη παράλληλα με το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας.