Τον Φεβρουάριο του 2023 ο κ. Χατζημαυρουδής μετέβη στην Κύπρο, μετά από επίσημη πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, με σκοπό την χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς που έπασχε από τεράστια μετεγχειρητική κοιλιοκήλη και αναζητούσε οριστική λύση στο πρόβλημα του μετά από πολλαπλές και ανεπιτυχείς επεμβάσεις.

Η επέμβαση διενεργήθηκε με απόλυτη επιτυχία στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε συνεργασία με τους συναδέλφους χειρουργούς της εκεί Χειρουργικής Κλινικής, κα Βάσω Παπαηροδότου και κ. Νικόλαο Γούβα, με τους οποίους ο ιατρός εικονίζεται στη φωτογραφία.

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής