Οξεία Κοιλιά στην Εγκυμοσύνη

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Περιφερειακό Σεμινάριο της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης που έλαβε χώρα στον Βόλο μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2020.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής έδωσε ομιλία που αφορούσε στην «διαχείριση της οξείας κοιλίας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Χειρουργική Κήλης | Γενικός Χειρούργος Γρ. Χατζημαυρουδής