4-2-2

Ο κ. Γρ. Χατζημαυρουδής με τον κ. Oscar Ramirez, πλαστικό χειρουργό στο Miami των ΗΠΑ, ο οποίος υπήρξε ο πρωτεργάτης των τεχνικών διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων