ΤΟ-ΜΙΚΡΟ-ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ-1

O κ. Γρ. Χατζημαυρουδής μαζί με τον Prof. G. Campanelli, Πρόεδρο της Ευρωπαικής Εταιρείας Κήλης (European Hernia Society) στα πλαίσια της ημερίδας «Βουβωνοκήλη: Από την πλαστική Bassini στις Σύγχρονες Χειρουργικές Τεχνικές Αποκατάστασης» που διοργανώθηκε από τη Β΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ το 2017 στο Τελόγλειο Ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη.