1ο-slide-απο-ομιλία-σε-Μετεκπαιδευτικά-μαθηματα-Α-Χειρουργικής-Κλινικής-απθ-22020

Τον Φεβρουάριο του 2020 ο κ. Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη στους ιατρούς, ειδικούς και ειδικευόμενους, της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ με θέμα «Κοιλιοκήλες», στα πλαίσια των ετήσιων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ.