ΟΜΙΛΗΤΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ-ΣΕ-ΚΛΙΝΙΚΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΧΕΒΕ-032020

Δύο διαλέξεις έδωσε ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής του ΑΠΘ κ. Γερηγόριος Χατζημαυρουδής, στο πλαίσιο των μαθημάτων συνεχούς χειρουργικής εκπαίδευσης που οργανώνει η Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.

Η πρώτη αφορούσε στην ενότητα «Πρακτική εφαρμογή σε ζωϊκά πρότυπα: Εγχειρητικές τομές, χολοκυστεκομή, θολοπλαστική, γαστρεκτομή, σπληνεκτομή, εντερεκτομή, ηπατεκτομή» και είχε θέμα «Ζωϊκό πρώτυπο 2 (Λαπαροσκοπικό).

Η δεύτερη διάλεξη είχε θέμα «Τεχνική της λαπαροσκοπικής θολοπλαστικής (tips and tricks)- (video)” και πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020.