• Από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 1999 υπηρέτησα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, πραγματοποιώντας την υποχρεωτική τρίμηνη εκπαίδευση σε τακτικά Παθολογικά, Χειρουργικά και Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία και αντίστοιχα Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών.
  • Από τον Ιούλιο του 1999 έως τον Αύγουστο του 2000 υπηρέτησα στο Περιφερειακό Ιατρείο Σησαμιάς του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας του Ν. Σερρών, εκπληρώνοντας την δωδεκάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου.
  • Από το Δεκέμβριο του 2000 έως το Φεβρουάριο του 2001 προσέφερα εθελοντικά τις ιατρικές μου υπηρεσίες στο Περιφερειακό Ιατρείο Τερπνής του Κέντρου Υγείας Νιγρίτας του Ν. Σερρών.
  • Από το Μάρτιο του 2002 έως τον Δεκέμβριο του 2007 ειδικεύτηκα στη Γενική Χειρουργική στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. (Διευθυντής: Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ατματζίδης).
  • Από το Δεκέμβριο του 2007 έως το Μάρτιο του 2008 συνέχισα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. με αποδοχές ειδικευομένου ιατρού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα κάλυπτε την οργανική θέση.
  • Από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2009 (1η θητεία) και από Αύγουστο του 2009 έως τον Νοέμβριο του 2010 (2η θητεία)  υπηρέτησα ως επικουρικός ιατρός-χειρουργός  στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
  • Από το 2011 έως και σήμερα συνεργάτης χειρουργός σε ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης
  • Από τον Ιανουάριου του 2012 έως τον Μάιο 2014 υπηρέτησα ως Λέκτορας στη Β’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
  • Από τον Μάιο του 2014 έως και σήμερα υπηρετώ ως Επίκουρος Καθηγητής στη Β’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
  • Από τον Φεβρουάριο του 2012 έως και σήμερα είμαι υπεύθυνος των τακτικών εξωτερικών ιατρείων της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.