ΟΜΙΛΙΑ-ΓΙΑ-TAR

Στις 13 Ιουνίου του 2019 o κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής συμμετείχε ως ο βασικός εκπαιδευτής στο AMSTERDAM PHASIX MASTERCLASS, που έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, με εκπαιδευόμενους χειρουργούς από την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο και την Ιταλία.

Ο κ. Χατζημαυρουδής σε συνεργασία με την Marja Boermeester, Καθηγήτρια Χειρουργικής στην Ολλανδία και τ. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων αναφέρθηκαν μέσα από τις διαλέξεις τους σε όλα τα κρίσιμα σημεία που αφορούν στην προεγχειρητική ετοιμασία, τη διεγχειρητική διαχείριση και την μετεγχειρητική υποστήριξη των ασθενών με μεγάλες και άλλες περίπλοκες κοιλιοκήλες.

HOW-TO-AVOID-COMPLICATIONS
MESH-CHOICE
Χατζημαυρουδης-και-Boermeester