Στις 15-16 Νοεμβρίου 2021 έλαβε χώρα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ακόμα ένα εκπαιδευτικό κλινικό σεμινάριοχειρουργικής αποκατάστασης σύνθετης μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης με την τεχνική TAR, με συμμετοχή ειδικών χειρουργών από την Κρήτη. Η εκπαίδευσή τους περιελάμβανε θεωρητική παρουσίαση της μεθόδου και ζωντανή παρακολούθηση επεμβάσεων TAR που πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Χατζημαυρουδή, Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής ΑΠΘ και Διευθυντή του Κέντρου Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων στο ΙΔΘ, και την ομάδα του.

IMG_6689