Διδακτικό έργο

Προπτυχιακό επίπεδο 

 • Αυτοδύναμο διδακτικό έργο ως Λέκτορας Χειρουργικής στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. από 01/2012 έως 05/2014, που περιλάμβανε κλινικά και από αμφιθεάτρου μαθήματα στους φοιτητές ΣΤ΄, Ζ΄, και ΙΑ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Αυτοδύναμο διδακτικό έργο ως Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. από 05/2014 έως και σήμερα, που περιλαμβάνει κλινικά και από αμφιθεάτρου μαθήματα στους φοιτητές ΣΤ΄, Ζ΄, και ΙΑ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 • Υποβοηθός στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.
 • Εκπαιδευτής στο Κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευόσμου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 στη διδασκαλία των μαθημάτων «Α΄ Βοήθειες και Αναισθησιολογία» και «Ορθοπαιδική».
 • Εκπαιδευτής στο Κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νεάπολης κατά το ακαδημαϊκό έτος  2000-2001 στη  διδασκαλία των μαθημάτων  «Δερματολογία» και  «Ανατομία/Φυσιολογία».
 • Εκπαιδευτής στο Κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεσσαλονίκης 2ο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 στη διδασκαλία του μαθήματος «Ανατομία/Φυσιολογία ΙΙ».
 • Εκπαιδευτής στο Κρατικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Θεσσαλονίκης 2ο  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 στη διδασκαλία των μαθημάτων  «Ανατομία» και  «Φυσιολογία».
 • Κλινικά-φροντιστηριακά μαθήματα στους φοιτητές ΣΤ΄, Ζ΄, και ΙΑ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ., ως ειδικευόμενος, κατά τη χρονική περίοδο 2002-2007.
 • Κλινικά-φροντιστηριακά μαθήματα στους φοιτητές ΣΤ΄, Ζ΄, και ΙΑ΄ εξαμήνων της Ιατρικής Σχολής στη Β΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ., ως Επιστημονικός Συνεργάτης, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2011.

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • 2008-σήμερα: Εκπαίδευση ειδικευομένων στην Γενική Χειρουργική
 • 2009-σήμερα: Εκπαιδευτής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ανοικτής-λαπαροσκοπικής χειρουργικής και διαχείρισης πολυτραυματία της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
 • 2016-σήμερα: Συντονιστής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Συμμετοχή ως συντονιστής/εκπαιδευτής στα παρακάτω μετεκπαιδευτικά πρακτικά σεμινάρια (15):

 1. Πρακτικό σεμινάριο λαπαροσκοπικής χειρουργικής για τους ειδικευόμενους της Β΄Χειρουργικής Κλινικής, 12-14/6/2009.
 2. Πρακτικό σεμινάριο λαπαροσκοπικής χειρουργικής για τους ειδικευόμενους της Β΄Χειρουργικής Κλινικής, 12-13/1/2013.
 3. Σεμινάριο (workshop) ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας, που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 124/2014.
 4. Σεμινάριο (workshop) ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας, που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 7-8/3/2015.
 5. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικής Ανοικτής Χειρουργικής που διοργανώθηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ε.Χ.Ε., 26-27/6/2015
 6. Σεμινάριο (workshop) ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας, που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 20-21/2/2016
 7. Σεμινάριο Διαχείρισης Πολυτραυματία, οργανωμένο στα πλαίσια του 2nd Applied Basic Clinic Seminar, 22-24/4/2016
 8. Σεμινάριο (workshop) ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας, που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 4-5/6/2016.
 9. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Προηγμένης Ανοικτής Χειρουργικής, οργανωμένο από το Εκπαιδευτικό συμβούλιο της Ε.Χ.Ε., 24-25/6/2016
 10. Σεμινάριο (workshop) Χειρουργικών Τεχνικών Ανοικτής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής της Κοιλίας, οργανωμένο από την Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 4-5/2/2017
 11. Σεμινάριο Διαχείρισης Πολυτραυματία, οργανωμένο στα πλαίσια του 3nd Applied Basic Clinic Seminar (Επιστημονικά Υπεύθυνος), 28-30/4/2017
 12. Σεμινάριο κλινικών δεξιοτήτων “Ασθενής με επίσχεση ούρων” σε φοιτητές Ιατρικής ΑΠΘ, 3/5/2017
 13. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, οργανωμένο από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ε.Χ.Ε.(Συντονιστής) 23-24/6/2017
 14. Σεμινάριο για τη χρήση των βιοαπορροφήσιμων πλεγμάτων, Αθήνα 27-28 Ιουνίου 2017
 15. Διεθνές κλινικό σεμινάριο για τον οπίσθιο διαχωρισμό των κοιλιακών τοιχωμάτων, Θεσσαλονίκη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διδακτορικές διατριβές

 • Επιβλέπων σε δύο διδακτορικές διατριβές
 • Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε τρεις διδακτορικές διατριβές
 • Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σε δύο διδακτορικές διατριβές

Μεταπτυχιακές εργασίες

 • Επιβλέπων σε τρεις μεταπτυχιακές εργασίες
 • Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε δύο μεταπτυχιακές εργασίες