Ο Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής έδωσε διάλεξη με θέμα «Ανοικτή Κοιλία: Αίτια-Προδιαθεσικοί Παράγοντες», στα πλαίσια του 15oυ Πανελληνίου Σεμιναρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων-Τραύματος, που πραγματοποιήθηκε 07-09 Οκτωβρίου 2022, στην Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας.