Νέο διεθνές σεμινάριο του Δρ. Χατζημαυρουδή στην τεχνική TAR-2

Στη φωτογραφία, ο Δρ. Χατζημαυρουδής, πλαισιωμένος από τους εκπαιδευόμενους ιατρούς.

Νέο διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο με τη συμμετοχή Χειρουργών από χώρες της Μέσης Ανατολής για την εκπαίδευσή τους σε τεχνικές του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR –Transversus Abdominis Release), πραγματοποιήθηκε από τον επικ. Καθηγητή Χειρουργικής εξειδικευμένο στην τεχνική, κ. Γρηγόρη Χατζημαυρουδή.

Το σεμινάριο περιλάμβανε live χειρουργεία ασθενών για μεγάλες – περίπλοκές κοιλιοκήλες και μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης.