-κήλες-e1608538929147

Στη φωτογραφία, η ομάδα των εκπαιδευόμενων χειρουργών. Στο κέντρο, με τη χειρουργική στολή, ο εκπαιδευτής, Γ. Χατζημαυρουδής.

Πέντε γενικοί χειρουργοί από το Ντουμπάι και την Τουρκία, συμμετείχαν στο δεύτερο διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο (live surgery workshop) που πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, για την εκπαίδευσή τους πάνω στις πλέον σύγχρονες και προηγμένες – εξειδικευμένες τεχνικές αντιμετώπισης μεγάλων μετεγχειρητικών κηλών. Η εκπαίδευση αφορά την εκπαίδευσή τους θεωρητικά και εντός χειρουργείου, στην τεχνική του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR –Transversus Abdominis Release).

Η εκπαίδευση των ξένων χειρουργών, έγινε από τον εξειδικευμένο στη χειρουργική των κηλών και την ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων, επικ. Καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ και συνεργάτη του Ιατρικού Διαβαλκανικού, Γρηγόριο Χατζημαυρουδή και αφορά στον Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στις τεχνικές του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων που εφαρμόζεται σε πολύ λίγα εξειδικευμένα Κέντρα διεθνώς.